{Hanoi- Aptech} Lịch thi học viên tháng 11

Published by NguyễnTrần Mỹ Nga on

Phòng Đào tạo nhà trường thông báo lịch thi lại học viên tháng 11, các bạn học viên lưu ý cập nhật lịch thi để đăng ký.

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

7-Nov

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

10-Nov

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

12-Nov

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

14-Nov

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

18-Nov

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

23-Nov

17:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

PHÒNG ĐÀO TẠO!