Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch khai giảng lớp mới Quản trị mạng ACNA N1506L

Thời gian: Ngày 22 tháng 06 năm 2015

Giờ học: Từ 17h30 – 19h30

Chào mừng các bạn gia nhập vào đại gia đình Hanoi- Aptech!