Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch khai giảng lớp mới Lập trình viên quốc tế A1410L

Thời gian: 22 tháng 12 năm 2014

Giờ học: 17h30 – 19h30

Chào mừng các bạn gia nhập vào đại gia đình Hanoi- Aptech!