Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch khai giảng lớp mới Lập trình viên quốc tế ACCP Fasttrack T1505G

Ngày khai giảng: 14 tháng 07 năm 2015

Giờ khai giảng: 8h00 sáng

Chào mừng các bạn gia nhập vào đại gia đình Hanoi- Aptech!