Lịch khai giảng lớp Fast Track – T1408G

Hanoi – Aptech thông báo lịch khai giảng lớp Fast Track (ACCP Fast Track)

Lớp T1408G – khai giảng Thứ 3, ngày 12 tháng 8 năm 2014 – Thời gian: 8h00 sáng

Chào đón các bạn gia nhập vào đại gia đình Hanoi – Aptech!