Phòng Đào tạo thông báo lịch khai giảng các lớp mới: T1601G & A1603M

  • Khai giảng lớp Lập trình viên Quốc tế T1601G

Thời gian: 8h00 sáng Thứ 2 ngày 28/03/2016

Địa điểm: Phòng Class 1 – Tầng 1 – Tòa nhà Fafim – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

  • Khai giảng lớp Lập trình viên Quốc tế Chất lượng cao A1603M

Thời gian: 19h00 tối Thứ 2 ngày 28/03/2016

Địa điểm: Phòng Class 1 – Tầng 1 – Tòa nhà Fafim – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Mời các bạn học viên có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi khai giảng thành công tốt đẹp!