Bộ phận Đào tạo nhà trường thông báo lịch khải giảng lớp mới T1611H;

Khai giảng lớp mới T1611H

Thời gian: 9h00 Thứ 3 ngày 01 tháng 11 năm 2016

Địa điểm: Phòng Class 1 – Tầng 1 – Tòa nhà Fafim 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

PHÒNG ĐÀO TẠO