Bạn nghe thấy cụm từ “khủng hoảng việc làm” quá nhiều trong thời gian gần đây? Bạn cũng đang đi tìm giải pháp cho vấn đề này? Thay vì những cách thức truyền thống gần như không còn hiệu quả, hãy thử để mạng xã hội làm cầu nối giúp bạn tìm công việc trong mơ của mình một cách hiệu quả.

Tìm việc chưa bao giờ dễ đến thế với mạng xã hội-1

Dương Linh
Theo TinhTe