Thư nặc danh Facebook có chứa mã độc!

Danh tiếng của Facebook – mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 500 triệu người sử dụng luôn là miếng mồi ngon cho muôn vàn tin tặc lợi dụng. Gần đây rất nhiều người sử dụng Facebook đã nhận được những bức thư điện tử nặc danh có nội dung:

Dear user of FaceBook.

Your password is not safe!
To secure your account the password has been changed automatically.

Attached document contains a new password to your account and detailed information about new security measures.

Thank you for attention,
Administration of Facebook.

Bức thư nặc danh này nói rằng mật khẩu của bạn không an toàn chút nào, để tăng tính bảo mật cho tài khoản của bạn mật khẩu đã được tự động thay đổi. Bức thư yêu cầu người dùng tải tệp tin đính kèm theo bức thư này về để biết mật khẩu mới và các thông tin chi tiết về biện pháp an ninh mới của Facebook.

Tiêu đề của những bức thư này có dạng :

“Facebook. Your password has been changed! [NUMBER]”

“Facebook. Mật khẩu của bạn đã được thay đổi! [Mã số]”


“Facebook. The new password to your account. [NUMBER]”

“Facebook. Mật khẩu mới để vào tài khoản của bạn. [Mã số]”


“Facebook Support. Personal data has been changed! [NUMBER]“

“Facebook hỗ trợ. Dữ liệu cá nhân của bạn đã được thay đổi! [Mã số]“

Tệp tin đính kèm của những bức thư này thực chất là tệp tin dạng nén *.ZIP có chữa mã độc Mal/Zbot-AV rất nguy hiểm.

Hãy lưu ý rằng Facebook không bao giờ gửi thư cho bạn yêu cầu bạn thiết lập lại mật khẩu bằng cách tải về một tập tin. Cách kiểm chứng đơn giản nhất là bạn hãy truy cập vào Facebook bằng cách gõ vào thanh địa chỉ http://www.facebook.com và kiểm tra xem mật khẩu của mình có thực sự đã bị thay đổi hay không ?

(Theo Thongtincongnghe)