Bạn có thể thiết lập để chạy ứng dụng tự động khi khởi động máy Mac trực tiếp trên thanh Dock hay chọn trong System Preferences của Mac OS X.

Đôi khi bạn muốn thiết lập để một số ứng dụng tự động chạy mỗi khi khởi động máy Mac. Với hai thủ thuật đơn giản sau, bạn có thể dễ dàng cho bất kỳ ứng dụng nào hay thậm chí một loạt ứng dụng tự động chạy khi khởi động HĐH Mac.

Các thủ thuật sau hoạt động tốt trên HĐH Mac OS X Lion, nhưng cũng chạy tốt trên các phiên bản Mac OS X trước.

Cách 1: Chọn ứng dụng từ thanh dock

Nếu ứng dụng mà bạn dự định cho chạy tự động đang nằm trên thanh dock của Mac OS X, hãy nhấn chuột phải lên biểu tượng của ứng dụng đó (hay giữ phím Control và nhấn lên biểu tượng). Chọn Options và sau đó chọn Open at Login.

Cách 2: Chọn cùng lúc nhiều ứng dụng trong System Preferences

Bạn có thể chọn nhiều ứng dụng cùng lúc và thiết lập cho chúng tự động khởi chạy cùng với HĐH. Hãy nhấn lên trình đơn Apple ở góc trên bên trái của màn hình Mac OS X, mở System Preferences. Trong mục System, nhấn chọn Users and Groups.

Bạn hãy tìm tên của người dùng hay nhóm người dùng cần thiết lập ở danh sách bên trái, chọn thẻ Login Items ở phía trên. Màn hình sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng tự chạy khi bạn đăng nhập vào hệ thống.

Nếu bạn muốn thêm hay bỏ bớt ứng dụng trong danh sách này, hãy nhấn nút + hay – ở bên dưới để mở trình Finder, chọn ứng dụng cần thêm hay bỏ bớt. Nếu muốn ứng dụng tự chạy nền khi khởi động, hãy đánh dấu chọn vào khung Hide.

Theo PC World.