Quảng cáo Web của Google “tận dụng” tên và ảnh của người dùng

Google đã cập nhập các điều khoản sử dụng dịch vụ để cho phép hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới  có thể đưa tên tuổi và ảnh của người dùng như một phần trong các quảng cáo của họ.

Quảng cáo Web của Google "tận dụng" tên và ảnh của người dùng-1

 Google giải thích tên người dùng và hình ảnh của họ sẽ được hiển thị trong một dòng đánh giá xuất hiện bên dưới một quảng cáo cụ thể hoặc niêm yết trên dịch vụ của Google.

Điều khoản cho phép Google được phép chèn thông tin của bạn vào các quảng cáo liên quan khi bạn thực hiện một thao tác như  nhận xét, theo dõi hay +1 trang nào đó khi đang đăng nhập tài khoản Google.

Google giải thích về tác dụng của điều khoản mới như sau: “Để giúp bạn bè của bạn và những người khác tìm thấy những nội dung thú vị trực tuyến, hoạt động của bạn (như bài đánh giá, số lượt +1, số lượt theo dõi, số lượt chia sẻ, v.v.) có thể được sử dụng cùng với tên và ảnh của bạn trong các ngữ cảnh thương mại hoặc ngữ cảnh quảng cáo khác”.

Với các chính sách này, người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng tên tuổi và hình ảnh của mình trong các ảnh quảng cáo. Người dùng có thể kiểm soát việc sử dụng này bằng cách chọn Chỉnh sửa trong mục “Xác nhận được chia sẻ”.

Dương Linh
( Theo Telegraph )