Justin Seele giới thiệu khóa học Photoshop qua các video sau đây:

Chủ đề bao gồm:
* Tùy chỉnh a web workspace
* Kích thước màn hình và độ phân giải
* Tô màu đồ họa web
* Sử dụng các lớp và layer hiệu quả
* Làm việc với transparency
* Tạo wireframes trên một lưới điện
* Tạo kiểu văn bản
* Tạo họa tiết hình ảnh
* Tối ưu hóa hình ảnh như JPEG, GIF, hoặc PNG các tập tin
* Tích hợp với phần còn lại của Adobe Creative Suite

Bài 1: Video giới thiệu Photoshop

Bài 2: Các khái niệm cốt lõi

Bài 3: Xử lý màu sắc

…Các bài học tếp theo sẽ được cập nhập vào các buổi sau.