Phát hiện file bị tiêm nhiễm trước khi mở

Tình huống bạn không mong đợi một đính kèm email vừa nhận. Hoặc một website nào đó đang yêu cầu bạn cài đặt phần mềm mà bạn không biết nó là gì. Hay một người bạn nào đó muốn nhờ bạn mở một file trong USB của anh ta trên máy tính của bạn nhưng máy tính của anh ta đã bị tiêm nhiễm virus ở mức độ toàn bộ. Lúc này nếu bạn không chắc về file đó, đừng download nó hay mở trước khi tìm hiểu kỹ về nó. Rõ ràng thời gian dành cho việc check một file nào đó sẽ ít hơn rất nhiều thời gian để dọn dẹp sự tiêm nhiễm mà nó có thể gây ra. Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước cách bảo vệ chính bản thân bạn.

Dựa vào phần mềm của bạn

Phần mềm bảo mật của bạn (chương trình antivirus hoặc anti-malware) hầu hết đều có khả năng kiểm tra một file trước khi bạn mở nó (hoặc thậm chí trước khi bạn chuyển đổi nó từ một môi trường vật lý sang máy tính của mình). Đây là cách thực hiện điều đó.

1. Xem biểu tượng của file trong một cửa sổ.

2. Kích phải vào biểu tượng để xuất hiện menu ngữ cảnh.

3. Phần mềm bảo mật của bạn có thể có một mục menu có nhãn Scan file hoặc một nhãn nào đó tương tự như vậy. Kích vào mục nào để thực hiện hành động quét.

Nếu phần mềm bảo mật của bạn không cung cấp tùy chọn menu ngữ cảnh, hãy mở giao diện điều khiển của phần mềm bảo mật và điều hướng đến phần quét. Ở đây bạn cần chọn các đích cụ thể (các file) cần quét (đôi khi tùy chọn này được liệt trong menu Advanced Options).

Tìm kiếm trên Internet

Trong trường hợp không thể quét một file nghi ngờ nào đó bằng phần mềm bảo mật của mình khi một website nào đó đang cố gắng cài đặt cái gì đó vào máy tính bạn, lúc này hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Thu thập các thông tin chi tiết mà bạn có thể lượm lặt về phần mềm nghi ngờ. Ghi lại tên của phần mềm cũng như tên của website mà bạn truy cập khi nó được bật ra.

2. Tìm kiếm trên Internet về tên của phần mềm. Tính hợp pháp và an toàn cho phần mềm sẽ trở thành rõ ràng sau khi bạn đọc một vài kết quả đầu tiên. Nếu vẫn chưa sáng tỏ, hãy tìm kiếm lần nữa về tên và các hạng mục khác như "malware," "safe," hoặc "remove". Bạn cũng có thể kiểm tra danh tiếng của website yêu cầu bạn chấp nhận phần mềm. Nếu bạn vẫn cảm thấy không an toàn, hãy bỏ lại nó ở đó và không can thiệp điều gì.

Cập nhật phần mềm

1. Các phiên bản mới nhất của các trình duyệt web đều có thể cho thấy các file download và cảnh báo bạn về các chương trình độc hại, khóa chặn các malware được phát hiện gần đây.

2. Hầu hết các chương trình email đều quét các đính kèm để kiểm tra sự tiêm nhiễm trước khi bạn download chúng. Hãy chú ý đến các trình quét này.

 

BitDefender Internet Security 2010-miễn phí CP

Giá bán: 249.000 VNĐ
Thị trường: 340.000 VNĐ
BkavPro 2010 Internet Security – mua 2 tặng 2

Giá bán: 299.000 VNĐ

(Theo PC World)