Sâu Conficker và Downadup là một trong nhiều mối đe dọa có thể phát tán bằng cách nhiễm vào ổ USB.

Khi bạn đưa ổ USB nhiễm sâu như Conficker hay Downadup vào máy tính sạch, tính năng tự chạy AutoPlay sẽ khởi động sâu và lây nhiễm vào máy tính. Cách để ngăn sâu và virus ẩn nấp trong USB lây nhiễm vào máy tính là tắt tính năng AutoPlay.

Hãng phần mềm bảo mật Panda có giải pháp miễn phí gọi là Panda USB Vaccine có thể chặn sâu và virus từ ổ USB lây nhiễm vào máy tính. Giải pháp này cung cấp hai lớp bảo vệ, cho phép người dùng tắt tính năng AutoPlay và không cho các file Autorun tự chạy.

Nhưng bạn có thể ngăn sâu và virus trong ổ USB lây nhiễm vào máy tính mà không cần đên tiện ích trên. Đây là cách làm:

Với máy tính dùng hệ điều hành Windows không phải là bản Home Edition (như Windows XP Professional, Vista Ultimate):

1/ Kích chuột vào nút Start, chọn Run, gõ gpedit.msc (để mở vi trình Group Policy Editor);
2/ Bước này có khác biệt giữa máy tính Windows XP và Vista:

Người dùng Windows mở Computer Configuration | Administrative Templates | System,

Người dùng Windows Vista mở Computer Configuration | Windows Components | AutoPlay Policies;
3/ Tìm đến dòng ‘Turn Off AutoPlay’ ở ô bên phải và kích đúp vào đó;

4/ Chọn Enabled và đặt lựa chọn này với ‘All drives’.

Ngoài ra, có cách khác để làm việc này áp dụng với bất kỳ phiên bản Windows:

1/ Mở Registry bằng cách vào Start, chọn Run, gõ regedit);

2/ Tìm đến khóa HKEY_CURRENT_USER, chọn Software/Microsoft/Windows/
CurrentVersion/Policies/Explorer;

3/ Kích đúp vào dòng ‘NoDriveTypeAutoRunở ô bên phải và lập giá trị FF.