Một số điều cần biết về quá trình Sysprep trên Windows 7

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu những thao tác cơ bản về quá trình tạo Sysprep trong Windows 7. Trên thực tế đã có rất nhiều bài hướng dẫn về cách thức này trên hệ điều hành Microsoft Windows XP, nhưng để áp dụng được với Windows 7 thì không phải là điều đơn giản.

Những công cụ cần thiết trong bài thử nghiệm này:

 – WAIK (Windows Automated Installation Kit) được cài trên máy tính không dùng để tạo file image. Nếu muốn tạo file unattend.xml trong toàn bộ quá trình sysprep này, chúng ta sẽ phải cần tới file image.wim trên đĩa cài đặt của Windows 7.

 – Công cụ Mysysprep2

Về cơ bản, quá trình thực hiện của chúng ta sẽ dựa theo trình tự sau: sau khi cài đặt Windows 7 trên máy tính, đăng nhập vào bằng account domain đã được gán quyền Administrator (và đã được gán vào nhóm Administrators). Tài khoản này không được phép sử dụng bất kỳ script hoặc policy nào, trong bài thử nghiệm này, chúng tôi sử dụng account domain (với tên là imageprep), và các phần mềm cần cài đặt sẽ được lưu trữ trên thư mục DFS chia sẻ. Khi thực hiện hệ thống theo cách này thì tất cả các ứng dụng khi muốn repair sẽ dễ dàng tìm được file cài đặt gốc. Sau đó, chúng ta sẽ cài tất cả các chương trình cần thiết, cập nhật Windows, tạo các tài khoản local, thiết lập chế độ profile… theo ý muốn. Toàn bộ profile này sẽ trở thành profile mặc định của máy tính sau này trong file image.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, chúng ta sẽ phải tạo file answer unattend.xml bằng công cụ Windows System Image Manager (Windows SIM) trên 1 máy tính khác có cài đặt WAIK. Sau khi cài thành công, các bạn hãy chạy Windows SIM từ Start Menu và thực hiện tiếp các bước sau:

 – Cho đĩa cài đặt Windows 7 vào ổ DVD

 – Khởi động Windows SIM, từ menu các bạn chọn Tools > Create Catalog, hệ thống sẽ yêu cầu file install.wim trên đĩa cài gốc, chúng ta chỉ việc trỏ tới thư mục sources. Khi quá trình tạo catalog này hoàn tất, hệ thống sẽ sẵn sàng với việc thiết lập và cấu hình file answer.

1 trong những yêu cầu của chúng ta là sysprep sẽ yêu cầu người dùng khởi tạo tên máy tính trước khi gán vào domain chung trong hệ thống. Tuy nhiên, quá trình này lại nảy sinh thêm 1 vấn đề khác, đó là khi sử dụng file answer unattend.xmlWindows sysprep, nếu người sử dụng không khai báo cụ thể tên máy tính trong file, thì hệ thống sẽ tự động gán máy tính đó vào domain bằng 1 chuỗi tên ngẫu nhiên – random. Cụ thể, nếu bạn xóa bỏ phần từ file answer, thì người dùng sẽ được hệ thống yêu cầu nhập đúng tham số này khi file answer được duyệt trong quá trình sysprep, nhưng nếu như vậy thì lại quá muộn, vì tại thời điểm đó, máy tính đã được gán vào domain bằng tên random, và do vậy sẽ có thể gây ra nhiều vấn đề sau này. Nhưng với Mysysprep2, người dùng có thể đặt tên cho máy tính và gán vào domain sau quá trình xử lý file unattend.xml hoàn tất. Bên cạnh đó, Mysysprep nên được đặt trong thư mục C:WindowsSystem32Sysprep, bên cạnh sysprep.exe (không được xóa hoặc đổi tên sysprep.exe).

Dưới đây là file unattend.xml được sử dụng trong bài thử nghiệm này:

1
2
3
4
5 true
6

7
8 0
9

10

11
12
13 no
14 Your Company
15 Your Domain
16 true
17 true
18 false
19 true
20 false
21 true
22 false
23 Low
24 false
25 about:blank
26 true
27 true
28 0
29 true
30 true
31 false
32 false
33 Medium
34

35
36 0d81a790-d84a-407f-a5e0-92464dcf560c
37

38
39 false
40

41
42
43 32
44 96
45 1366
46 60
47 768
48

49 false
50 true
51 false
52 false
53 Organization Name
54 Registered Owner
55 false
56 Eastern Standard Time
57 %Please input a computer name(0,15)%
58

59
60 1
61

62
63
64
65 Your Domain
66 Some Password
67 Some User
68

69 OU=Re-Imaged,OU=YourComputers,DC=YourCompany,DC=Com
70 %Please select a domain to join{Your Domain}%
71

72

73

74
75
76 EN-US
77 EN-US
78 EN-US
79 EN-US
80

81
82
83 true
84 Other
85 3
86 true
87

88 false
89 Eastern Standard Time
90 false
91 false
92 false
93
94
95 The Password
96

false</PlainText><br /> 97 </AdministratorPassword><br /> 98 <LocalAccounts><br /> 99 <LocalAccount wcm:action="add"><br /> 100 <Password><br /> 101 <Value>The Password</Value><br /> 102 <PlainText>false</PlainText><br /> 103 </Password><br /> 104 <Description>Temp Local Account</Description><br /> 105 <DisplayName>TempUser</DisplayName><br /> 106 <Group>Users</Group><br /> 107 <Name>TempUser</Name><br /> 108 </LocalAccount><br /> 109 </LocalAccounts><br /> 110 </UserAccounts><br /> 111 <VisualEffects><br /> 112 <FontSmoothing>ClearType</FontSmoothing><br /> 113 </VisualEffects><br /> 114 </component><br /> 115 </settings><br /> 116 <cpi:offlineImage cpi:source="wim:c:/zsimx32/install.wim#Windows 7 ENTERPRISE" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" /><br /> 117 </unattend></span></em></p> <p> Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 câu lệnh bên dưới:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><ComputerName>%Please input a computer name(0,15)%</ComputerName><br /> <JoinDomain>%Please select a domain to join{your.domain.com}%</JoinDomain></span></em></p> <p> Có 1 thành phần cụ thể khác khi dùng mysysprep2, đó là hệ thống sẽ hiển thị những thông báo khác nhau dưới dạng lỗi trong phần SIM nhưng sẽ bỏ qua hoàn toàn các thông tin này, phần <strong>(0,15)</strong> trong <strong><ComputerName></strong> sẽ tự động xóa bỏ những ký tự thừa nếu tên máy tính dài quá 15 ký tự. Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><CopyProfile>true</CopyProfile></span></em></p> <p> Câu lệnh trên sẽ yêu cầu sysprep copy toàn bộ thông tin profile mà người sử dụng đã tạo trước đó thành profile mặc định. Bên cạnh đó, người dùng còn phải chỉ định rõ phần OU để gán máy tính, nếu không thì thành phần đó sẽ không được gán vào domain của hệ thống:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><MachineObjectOU>OU=Test,DC=Your,DC=Domain,DC=Here</MachineObjectOU></span></em></p> <p> 1 điểm nữa cần lưu ý với file <strong>unattend.xml</strong> là chúng ta phải tạo thêm tài khoản local user trong quá trình xử lý sysprep. Cụ thể, khi người dùng cài đặt Windows 7 bằng đĩa thì chắc chắn phải tạo local user thì mới đăng nhập được, và quá trình này vẫn tiếp tục xảy ra khi sử dụng file <strong>attend.xml</strong> và <strong>sysprep</strong>. Trong bài thử nghiệm này, chúng tôi đã tạo tài khoản local user có tên là <strong>TempUser </strong>– sẽ bị xóa khi đăng nhập lần đầu tiên vào Windows. Mục đích của tài khoản này được tạo ra chỉ là giấu quá trình tạo local user khi sysprep hoạt động</p> <p> Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể sử dụng 1 cách thức khác để thực hiện quá trình này, tuy không được trình bày cụ thể nhưng đem lại hiệu quả khá cao. Cụ thể, trên máy tính chúng ta thực hiện quá trình tạo file image, các bạn hãy mở thư mục <strong>C:WindowsSteup</strong>, tạo mới 1 thư mục khác đặt tên là Scripts tại đây. Bên trong đó, chúng ta tạo tiếp 1 file <strong>SetupComplete.cmd</strong> – có chức năng tự khởi động trước lúc màn hình đăng nhập của Windows bắt đầu. Và đây cũng chính là bước tài khoản TempUser bị xóa.</p> <p> Để xóa tài khoản <strong>TempUser </strong>này, các bạn hãy thêm lệnh sau vào <strong>SetupComplete.cmd:</strong></p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">net user TempUser /delete</span></em></p> <p> Và kích hoạt tài khoản Administrator bằng lệnh:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">net user Administrator /active:yes</span></em></p> <p> Mặc dù có thể bạn đã kích hoạt tài khoản Administrator trên máy tính được dùng để tạo image trước khi sử dụng sysprep, thì tài khoản đó vẫn bị tắt. Để xóa file unattend.xml file, các bạn thêm dòng mã sau vào file SetupComplete.cmd:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">del C:WindowsSystem32Sysprepunattend.xml</span></em></p> <p> Mặt khác, mật khẩu của người sử dụng sau khi khai báo trong file xml đã được mã hóa, nhưng về bản chất thì file đó không tồn tại trong quá trình này. Mặt khác, người sử dụng có thể điều chỉnh file answer dựa theo nhu cầu. Sau khi hoàn tất file <strong>unattend.xml</strong>, hãy copy tới thư mục <strong>C:WindowsSystem32Sysprep,</strong> và chúng ta đã sẵn sàng để chạy sysprep trên máy tính. Bên trong phần profile vừa được khởi tạo, các bạn hãy sử dụng Command Prompt, trỏ tới thư mục <strong>C:WindowsSystem32Sysprep</strong> và gõ lệnh dưới đây:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">mysysprep.exe generalize oobe shutdown unattend:unattend.xml</span></em></p> <p> Máy tính sẽ tự tắt sau khi sysprep hoàn tất. Và đây cũng là thời điểm tạo image của ổ cứng, mỗi người đều có cách riêng để hoàn thiện việc này. Tại bài thử nghiệm này, chúng tôi dùng tiện ích Norton Ghost, và kết quả là có 2 phân vùng, C của hệ điều hành và D là phần chứa dữ liệu của người dùng. Quá trình tiếp theo, áp dụng file image ngược trở lại vào máy tính, chúng ta sẽ được thông báo khởi tạo tên máy tính và domain. Phần Domain Name sẽ tự động hiển thị sau khi hoàn tất:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><JoinDomain>%Please select a domain to join{your.domain.com}%</JoinDomain></span></em></p> <p> Còn trong trường hợp hệ thống có nhiều domain, thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc menu dropdown tại bước này:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><JoinDomain>%Please select a domain to join{domain1;domain2;domain3}%</JoinDomain></span></em></p> <p> Máy tính sẽ hoàn tất quá trình cài đặt và có thể tiếp tục với màn hình boot Welcome quen thuộc. Khi tất cả các bước thành công, chúng ta có thể đăng nhập bằng tài khoản domain.</p> <h2> Một số vấn đề thường gặp và cách giải quyết:</h2> <p> Sau khi hoàn tất bước xóa file <strong>unattend.xml</strong>, chúng ta cần đảm bảo rằng toàn bộ phần cứng của hệ thống vẫn hoạt động ổn định khi sử dụng sysprep:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><PersistAllDeviceInstalls>true</PersistAllDeviceInstalls></span></em></p> <p> Khi chúng ta thiết lập giá trị True tại bước này, các thiết bị Plug and Play sẽ được cài đặt đầy đủ driver trên máy tính áp dụng file image. Và các thiết bị phần cứng này không cần thiết phải cài đặt lại trong quá trình tự tạo và cấu hình, những thông tin này sẽ được lưu trữ vào phần: <strong>x86_Microsoft-Windows-PnpSysprep.</strong></p> <p> Tự tạo thông số sử dụng mức năng lượng trong file image và khởi tạo phần thông số này trong file unattend.xml, cụ thể trong phần <strong>Control Panel > Power Options</strong>. Khi muốn thực hiện quá trình này, chúng ta sẽ cần đến thông số GUID, và để tìm được phần thông số này thì phải dùng lệnh sau trong Command Prompt:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">PowerCfg -List</span></em></p> <p> và tìm trong đó phần plan vừa tạo. Việc cuối cùng là gán tham số GUID này vào file unattend.xml để trở thành mức sử dụng và tiêu thụ năng lượng mặc định trong hệ thống, các thông tin này sẽ được lưu trữ trong phần <strong>x86_Microsoft-Windows-powercpl__neutral.</strong></p> <p> Phân chia ổ đĩa thành <strong>DriverStore </strong>trong file image, chúng ta có thể sử dụng tiện ích pnputil.exe. Cụ thể, trong trường hợp hệ thống đã có sẵn driver của 1 thiết bị ngoại vi nào đó như máy in hoặc scan, chúng ta không muốn các tài khoản người dùng khác nhận thông báo mỗi khi cài đặt driver, chúng ta sẽ gán các thông số này vào <strong>DriverStore </strong>trong file image của Windows. Ví dụ: <strong>pnputil.exe -a HP0001.inf</strong>. Để tìm hiểu rõ hơn về cú pháp này, các bạn hãy tham khảo bài hướng dẫn trực tiếp từ Microsoft tại <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd919234%28WS.10%29.aspx" target="_blank">đây</a>.</p> <p> Để tắt bỏ chức năng thông báo của <strong>Action Center: Set backup</strong>, chúng ta sẽ tạo mới 1 file <strong>DisableBackupMonitoring.reg</strong> bằng <strong>Notepad </strong>và sử dụng đoạn mã bên dưới đây:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">Windows Registry Editor Version 5.00</span></em></p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionWindowsBackup]<br /> &#8220;DisableMonitoring&#8221;=dword:00000001</span></em></p> <p> Dưới đây là 1 đoạn mã được dùng để xóa bỏ các shortcut mặc định trên thanh taskbar khi người dùng đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên. Các bạn có thể tham khảo thêm về đoạn mã này tại <a href="http://social.technet.microsoft.com/forums/en-us/w7itproinstall/thread/07C56C20-3F56-4191-84C6-FC033F7A8F29" target="_blank">đây</a>, về mặt kỹ thuật thì file script này sẽ được copy tới thư mục <strong>C:WindowsSystem32SysprepCustom</strong> qua 1 file batch được thay thế trong phần startup của profile người sử dụng. Sau đó, file batch sẽ tự động xóa bỏ và quá trình trên chỉ xảy ra trong lần đăng nhập đầu tiên của người dùng:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">1 Option Explicit<br /> 2<br /> 3 Const CSIDL_STARTMENU = &#038;HB<br /> 4 Const CSIDL_COMMON_PROGRAMS = &#038;H17<br /> 5<br /> 6 Dim objShell, objFSO<br /> 7 Dim objCurrentUserStartFolder<br /> 8 Dim strCurrentUserStartFolderPath<br /> 9 Dim objAllUsersProgramsFolder<br /> 10 Dim strAllUsersProgramsPath<br /> 11 Dim objFolder<br /> 12 Dim objFolderItem<br /> 13 Dim colVerbs<br /> 14 Dim objVerb<br /> 15<br /> 16 Set objShell = CreateObject(&#8220;Shell.Application&#8221;)<br /> 17 Set objFSO = CreateObject(&#8220;Scripting.FileSystemObject&#8221;)<br /> 18<br /> 19 Set objCurrentUserStartFolder = objShell.NameSpace (CSIDL_STARTMENU)<br /> 20 strCurrentUserStartFolderPath = objCurrentUserStartFolder.Self.Path<br /> 21<br /> 22 Set objAllUsersProgramsFolder = objShell.NameSpace(CSIDL_COMMON_PROGRAMS)<br /> 23 strAllUsersProgramsPath = objAllUsersProgramsFolder.Self.Path<br /> 24<br /> 25 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;Unpin Shortcuts&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;<br /> 26<br /> 27 &#8216;*** All Users Shortcuts ****<br /> 28<br /> 29 &#8216;Internet Explorer<br /> 30 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoftInternet Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 31         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoft&#8221;)<br /> 32         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Internet Explorer.lnk&#8221;)<br /> 33         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 34         For Each objVerb In colVerbs<br /> 35                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 36         Next<br /> 37 End If<br /> 38<br /> 39 &#8216;Mozilla Firefox<br /> 40 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla FirefoxMozilla Firefox.lnk&#8221;) Then<br /> 41         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla Firefox&#8221;)<br /> 42         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Mozilla Firefox.lnk&#8221;)<br /> 43         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 44         For Each objVerb In colVerbs<br /> 45                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 46         Next<br /> 47 End If<br /> 48<br /> 49 &#8216;Windows Explorer<br /> 50 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;AccessoriesWindows Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 51         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Accessories&#8221;)<br /> 52         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Explorer.lnk&#8221;)<br /> 53         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 54         For Each objVerb In colVerbs<br /> 55                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 56         Next<br /> 57 End If<br /> 58<br /> 59 &#8216;Windows Media Player<br /> 60 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoftWindows Media Player.lnk&#8221;) Then<br /> 61         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoft&#8221;)<br /> 62         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Media Player.lnk&#8221;)<br /> 63         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 64         For Each objVerb In colVerbs<br /> 65                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 66         Next<br /> 67 End If<br /> 68<br /> 69 &#8216;*** Current Users Shortcuts ****<br /> 70<br /> 71 &#8216;Internet Explorer<br /> 72 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsInternet Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 73         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;Programs&#8221;)<br /> 74         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Internet Explorer.lnk&#8221;)<br /> 75         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 76         For Each objVerb In colVerbs<br /> 77                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 78         Next<br /> 79 End If<br /> 80<br /> 81 &#8216;Mozilla Firefox<br /> 82 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsMozilla FirefoxMozilla Firefox.lnk&#8221;) Then<br /> 83         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsMozilla Firefox&#8221;)<br /> 84         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Mozilla Firefox.lnk&#8221;)<br /> 85         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 86         For Each objVerb In colVerbs<br /> 87                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 88         Next<br /> 89 End If<br /> 90<br /> 91 &#8216;Windows Explorer<br /> 92 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessoriesWindows Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 93         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessories&#8221;)<br /> 94         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Explorer.lnk&#8221;)<br /> 95         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 96         For Each objVerb In colVerbs<br /> 97                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 98         Next<br /> 99 End If<br /> 100<br /> 101 &#8216;Windows Media Player<br /> 102 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsWindows Media Player.lnk&#8221;) Then<br /> 103         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;Programs&#8221;)<br /> 104         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Media Player.lnk&#8221;)<br /> 105         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 106         For Each objVerb In colVerbs<br /> 107                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 108         Next<br /> 109 End If<br /> 110<br /> 111 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;<br /> 112<br /> 113 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;Pin Shortcuts&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;<br /> 114<br /> 115 &#8216;Internet Explorer &#8211; All Users<br /> 116 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoftInternet Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 117         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoft&#8221;)<br /> 118         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Internet Explorer.lnk&#8221;)<br /> 119         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 120         For Each objVerb In colVerbs<br /> 121                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Pin to Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 122         Next<br /> 123 End If<br /> 124<br /> 125 &#8216;Mozilla Firefox &#8211; All Users<br /> 126 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla FirefoxMozilla Firefox.lnk&#8221;) Then<br /> 127         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla Firefox&#8221;)<br /> 128         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Mozilla Firefox.lnk&#8221;)<br /> 129         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 130         For Each objVerb In colVerbs<br /> 131                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Pin to Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 132         Next<br /> 133 End If<br /> 134<br /> 135 &#8216;Windows Explorer &#8211; Current User<br /> 136 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessoriesWindows Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 137         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessories&#8221;)<br /> 138         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Explorer.lnk&#8221;)<br /> 139         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 140         For Each objVerb In colVerbs<br /> 141                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Pin to Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 142         Next<br /> 143 End If<br /> 144<br /> 145 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;</span></em></p> <p> Sau khi thiết lập phần <strong>Network Location</strong> trong file <strong>unattend.xml</strong>, nhưng người dùng vẫn nhận được thông tin cảnh báo trong lần đăng nhập đầu tiên, hãy cài đặt bản hotfix sau trên máy tính sử dụng để làm image: <a href="http://support.microsoft.com/kb/2028749" target="_blank">http://support.microsoft.com/kb/2028749</a></p> <p> Địa chỉ homepage của IE bị reset sau khi sử dụng sysprep: khắc phục bằng cách gán thiết lập riêng của IE vào file unattend.xml trong phần <strong>x86_Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer__neutral_31bf3856ad364e35_nonSxS.</strong></p> <p> Người sử dụng bị mất phần theme Aero sau khi dùng sysprep: sử dụng lệnh sau trong phần Command Prompt:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">WinSAT prepop</span></em></p> <p> Quá trình trên sẽ tạo file WinSAT <strong>prepop .xml</strong> và lưu trữ trong thu mục <strong>%WINDIR%performancewinsatdatastore</strong>, đồng thời cho phép người sử dụng giữ nguyên các thiết lập về theme sau khi dùng sysprep.</p> <p> Chúc các bạn thành công!</p> <p> <strong><em>M.N (Theo Quantrimang)</em></strong></p> </div><!-- .entry --> <div class="post-tags clr"> </div> <section id="related-posts" class="clr"> <h3 class="theme-heading related-posts-title"> <span class="text">You Might Also Like</span> </h3> <div class="oceanwp-row clr"> <article class="related-post clr col span_1_of_3 col-1 post-19331 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-kien-thuc-tin-hoc tag-cach-dung-may-tinh-nhanh tag-meo-su-dung-may-tinh tag-nhung-phim-tat-can-biet tag-to-hop-phim-tat tag-to-hop-phim-tat-can-nho entry has-media"> <figure class="related-post-media clr"> <a href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/luot-may-tinh-ca-ngay-voi-meo-dung-phim-tat.html" class="related-thumb"> <img width="360" height="211" alt="“Lướt” máy tính cả ngày với mẹo dùng phím tắt" loading="lazy" itemprop="image" data-srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2013/09/luot-may-tinh-ca-ngay-voi-meo-dung-phim-tat-ava-360x211.jpg 360w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2013/09/luot-may-tinh-ca-ngay-voi-meo-dung-phim-tat-ava-150x88.jpg 150w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2013/09/luot-may-tinh-ca-ngay-voi-meo-dung-phim-tat-ava.jpg 460w" data-src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2013/09/luot-may-tinh-ca-ngay-voi-meo-dung-phim-tat-ava-360x211.jpg" data-sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" class="attachment-medium size-medium wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><noscript><img width="360" height="211" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2013/09/luot-may-tinh-ca-ngay-voi-meo-dung-phim-tat-ava-360x211.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="“Lướt” máy tính cả ngày với mẹo dùng phím tắt" loading="lazy" itemprop="image" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2013/09/luot-may-tinh-ca-ngay-voi-meo-dung-phim-tat-ava-360x211.jpg 360w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2013/09/luot-may-tinh-ca-ngay-voi-meo-dung-phim-tat-ava-150x88.jpg 150w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2013/09/luot-may-tinh-ca-ngay-voi-meo-dung-phim-tat-ava.jpg 460w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" /></noscript> </a> </figure> <h3 class="related-post-title"> <a href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/luot-may-tinh-ca-ngay-voi-meo-dung-phim-tat.html" title="“Lướt” máy tính cả ngày với mẹo dùng phím tắt" rel="bookmark">“Lướt” máy tính cả ngày với mẹo dùng phím tắt</a> </h3><!-- .related-post-title --> <time class="published" datetime="2013-09-30T06:47:52+07:00"><i class="icon-clock" aria-hidden="true"></i>30/09/2013</time> </article><!-- .related-post --> <article class="related-post clr col span_1_of_3 col-2 post-23243 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-kien-thuc-tin-hoc tag-building-internet-of-things-with-the-arduino tag-internet-of-things tag-internet-of-things-applications tag-internet-of-things-la-gi tag-internet-of-things-ppt entry has-media"> <figure class="related-post-media clr"> <a href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/ban-da-biet-ve-internet-of-things-phan-i.html" class="related-thumb"> <img width="320" height="240" alt="Bạn đã biết về Internet of Things? ( Phần I )" loading="lazy" itemprop="image" data-srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2014/05/ban-da-biet-ve-internet-of-things-phan-i-ava.jpg 360w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2014/05/ban-da-biet-ve-internet-of-things-phan-i-ava-200x150.jpg 200w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2014/05/ban-da-biet-ve-internet-of-things-phan-i-ava-150x112.jpg 150w" data-src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2014/05/ban-da-biet-ve-internet-of-things-phan-i-ava.jpg" data-sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" class="attachment-medium size-medium wp-post-image lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><noscript><img width="320" height="240" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2014/05/ban-da-biet-ve-internet-of-things-phan-i-ava.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Bạn đã biết về Internet of Things? ( Phần I )" loading="lazy" itemprop="image" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2014/05/ban-da-biet-ve-internet-of-things-phan-i-ava.jpg 360w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2014/05/ban-da-biet-ve-internet-of-things-phan-i-ava-200x150.jpg 200w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2014/05/ban-da-biet-ve-internet-of-things-phan-i-ava-150x112.jpg 150w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" /></noscript> </a> </figure> <h3 class="related-post-title"> <a href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/ban-da-biet-ve-internet-of-things-phan-i.html" title="Bạn đã biết về Internet of Things? ( Phần I )" rel="bookmark">Bạn đã biết về Internet of Things? ( Phần I )</a> </h3><!-- .related-post-title --> <time class="published" datetime="2014-05-16T17:20:59+07:00"><i class="icon-clock" aria-hidden="true"></i>16/05/2014</time> </article><!-- .related-post --> <article class="related-post clr col span_1_of_3 col-3 post-4318 post type-post status-publish format-standard hentry category-kien-thuc-tin-hoc entry"> <h3 class="related-post-title"> <a href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/tim-hieu-ve-java-driver-trong-mongodb.html" title="Tìm hiểu về Java Driver trong MongoDB" rel="bookmark">Tìm hiểu về Java Driver trong MongoDB</a> </h3><!-- .related-post-title --> <time class="published" datetime="2012-02-28T08:31:01+07:00"><i class="icon-clock" aria-hidden="true"></i>28/02/2012</time> </article><!-- .related-post --> </div><!-- .oceanwp-row --> </section><!-- .related-posts --> </article> </div><!-- #content --> </div><!-- #primary --> <aside id="right-sidebar" class="sidebar-container widget-area sidebar-primary" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WPSideBar" role="complementary" aria-label="Primary Sidebar"> <div id="right-sidebar-inner" class="clr"> <div id="text-9" class="sidebar-box widget_text clr"> <div class="textwidget"><p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" width="700px" frameborder="0" scrolling="no" data-src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faptech.vn%2F&amp;width=700px&amp;layout=standard&amp;action=like&amp;size=small&amp;share=true&amp;height=35&amp;appId" class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="></iframe></p> </div> </div><div id="media_image-3" class="sidebar-box widget_media_image clr"><h4 class="widget-title">Lập trình viên quốc tế ADSE</h4><a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-lap-trinh-vien-quoc-te-adse"><img width="400" height="156" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" data-srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/09/KHOA-HOC-LAP-TRINH-JAVA-14-400x156.png 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/09/KHOA-HOC-LAP-TRINH-JAVA-14-768x300.png 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/09/KHOA-HOC-LAP-TRINH-JAVA-14-1536x600.png 1536w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/09/KHOA-HOC-LAP-TRINH-JAVA-14.png 1920w" data-src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/09/KHOA-HOC-LAP-TRINH-JAVA-14-400x156.png" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="image wp-image-37128 attachment-medium size-medium lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><noscript><img width="400" height="156" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/09/KHOA-HOC-LAP-TRINH-JAVA-14-400x156.png" class="image wp-image-37128 attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/09/KHOA-HOC-LAP-TRINH-JAVA-14-400x156.png 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/09/KHOA-HOC-LAP-TRINH-JAVA-14-768x300.png 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/09/KHOA-HOC-LAP-TRINH-JAVA-14-1536x600.png 1536w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/09/KHOA-HOC-LAP-TRINH-JAVA-14.png 1920w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript></a></div><div id="media_image-4" class="sidebar-box widget_media_image clr"><h4 class="widget-title">Quản trị mạng quốc tế</h4><figure style="width: 400px" class="wp-caption alignnone"><a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-quan-tri-mang-quoc-te"><img width="400" height="186" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" data-srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/06/ACNA-1-400x186.png 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/06/ACNA-1-600x279.png 600w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/06/ACNA-1-768x357.png 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/06/ACNA-1.png 1402w" data-src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/06/ACNA-1-400x186.png" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="image wp-image-34453 attachment-medium size-medium lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><noscript><img width="400" height="186" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/06/ACNA-1-400x186.png" class="image wp-image-34453 attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/06/ACNA-1-400x186.png 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/06/ACNA-1-600x279.png 600w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/06/ACNA-1-768x357.png 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/06/ACNA-1.png 1402w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript></a><figcaption class="wp-caption-text">zc</figcaption></figure></div><div id="media_image-6" class="sidebar-box widget_media_image clr"><h4 class="widget-title">Lập trình JAVA</h4><a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-lap-trinh-java"><img width="400" height="156" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" data-srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-400x156.jpg 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-768x300.jpg 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-1536x600.jpg 1536w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08.jpg 1920w" data-src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-400x156.jpg" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="image wp-image-38114 attachment-medium size-medium lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><noscript><img width="400" height="156" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-400x156.jpg" class="image wp-image-38114 attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-400x156.jpg 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-768x300.jpg 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-1536x600.jpg 1536w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08.jpg 1920w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript></a></div><div id="media_image-7" class="sidebar-box widget_media_image clr"><h4 class="widget-title">Lập trình PHP</h4><a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-ky-thuat-vien-quoc-te"><img width="400" height="156" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" data-srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-400x156.jpg 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-768x300.jpg 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-1536x600.jpg 1536w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01.jpg 1920w" data-src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-400x156.jpg" data-sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" class="image wp-image-38117 attachment-medium size-medium lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><noscript><img width="400" height="156" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-400x156.jpg" class="image wp-image-38117 attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-400x156.jpg 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-768x300.jpg 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-1536x600.jpg 1536w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01.jpg 1920w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></noscript></a></div> <div id="recent-posts-4" class="sidebar-box widget_recent_entries clr"> <h4 class="widget-title">Bài viết mới</h4> <ul> <li> <a href="https://aptech.vn/tin-tuc-su-kien/phan-doi-github-go-bo-cong-cu-tai-video-tren-youtube-lap-trinh-vien-upload-lai-hang-tram-ban-sao-cua-no-len-web.html">Phản đối GitHub gỡ bỏ công cụ tải video trên YouTube, lập trình viên upload lại hàng trăm bản sao của nó lên web</a> <span class="post-date">28/10/2020</span> </li> <li> <a href="https://aptech.vn/tin-tuc-su-kien/hau-covid-19-khat-nhan-luc-cong-nghe-thong-tin.html">Hậu covid-19: “Khát” nhân lực công nghệ thông tin</a> <span class="post-date">28/10/2020</span> </li> <li> <a href="https://aptech.vn/tin-tuc-su-kien/lich-thi-thang-11-2020.html">HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 11/2020​</a> <span class="post-date">26/10/2020</span> </li> <li> <a href="https://aptech.vn/tin-ve-cntt/huyen-thoai-lap-trinh-bien-du-an-bi-mat-cua-jack-ma-thanh-nen-tang-co-874-trieu-nguoi-dung-so-huu-khoi-tai-san-380-trieu-usd.html">Huyền thoại lập trình biến ‘dự án bí mật’ của Jack Ma thành nền tảng có 874 triệu người dùng, sở hữu khối tài sản 380 triệu USD</a> <span class="post-date">14/10/2020</span> </li> <li> <a href="https://aptech.vn/tin-tuc-su-kien/lich-thi-thang-10-2020.html">HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 10/2020​</a> <span class="post-date">03/10/2020</span> </li> </ul> </div><div id="text-10" class="sidebar-box widget_text clr"><h4 class="widget-title">Đăng ký nhận tư vấn</h4> <div class="textwidget"><form class='wf-form' method='post' name='34'><div class="form-group"><input name="name" id="name" type="text" value="" class="form-control required" placeholder="Họ và Tên" /></div><div class="form-group"><input name="phone" id="phone" type="text" value="" class="form-control required number" placeholder="Số Điện Thoại" /></div><div class="form-group"><input name="email" id="email" type="text" value="" class="form-control required email" placeholder="Email" /></div><div class="form-group"><input name="address" id="address" type="text" value="" class="form-control required" placeholder="Địa Chỉ" /></div><div class='form-group text-center'><input type='submit' class='wf-submit' value='&nbsp;GỬI ĐĂNG KÝ&nbsp;' class='btn btn-primary' /></div><div class='clearfix'></div></form> </div> </div> </div><!-- #sidebar-inner --> </aside><!-- #right-sidebar --> </div><!-- #content-wrap --> </main><!-- #main --> <div class="ekit-template-content-markup ekit-template-content-footer"><style>.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e9d2dac:not(.elementor-motion-effects-element-type-background), .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e9d2dac > .elementor-motion-effects-container > .elementor-motion-effects-layer{background-color:#020592;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e9d2dac{transition:background 0.3s, border 0.3s, border-radius 0.3s, box-shadow 0.3s;margin-top:070px;margin-bottom:0px;padding:40px 0px 50px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e9d2dac > .elementor-background-overlay{transition:background 0.3s, border-radius 0.3s, opacity 0.3s;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-8a52ad0 > .elementor-container{max-width:1100px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-8a52ad0{padding:20px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f2c1fb4 > .elementor-widget-wrap > .elementor-widget:not(.elementor-widget__width-auto):not(.elementor-widget__width-initial):not(:last-child):not(.elementor-absolute){margin-bottom:0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f2c1fb4 > .elementor-element-populated{padding:0px 30px 0px 30px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0ab0aef{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0ab0aef .elementor-heading-title{color:#ffffff;font-size:20px;font-weight:500;line-height:24px;letter-spacing:1.5px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0ab0aef > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 18px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:last-child){padding-bottom:calc(11px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:first-child){margin-top:calc(11px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item{margin-right:calc(11px/2);margin-left:calc(11px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items{margin-right:calc(-11px/2);margin-left:calc(-11px/2);}body.rtl .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{left:calc(-11px/2);}body:not(.rtl) .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{right:calc(-11px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-icon i{color:#FFFFFF;font-size:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-icon svg{fill:#FFFFFF;width:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-icon{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-text{color:#ffffff;padding-left:10px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-item:hover .elementor-icon-list-text{color:#ffffff;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-item, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-item a{font-size:15px;font-weight:400;line-height:40px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf > .elementor-widget-container{padding:20px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .elementor-repeater-item-f2fb245 > a{color:var( --e-global-color-primary );background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .elementor-repeater-item-f2fb245 > a svg path{stroke:var( --e-global-color-primary );fill:var( --e-global-color-primary );}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .elementor-repeater-item-f2fb245 > a:hover{background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .elementor-repeater-item-071128d > a{color:#D2ECF7;background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .elementor-repeater-item-071128d > a svg path{stroke:#D2ECF7;fill:#D2ECF7;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .elementor-repeater-item-071128d > a:hover{background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .elementor-repeater-item-0cc1649 > a{color:#d14837;background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .elementor-repeater-item-0cc1649 > a svg path{stroke:#d14837;fill:#d14837;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .elementor-repeater-item-0cc1649 > a:hover{background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .ekit_social_media > li > a{text-align:center;text-decoration:none;border-radius:0% 0% 0% 0%;padding:0px 0px 0px 0px;width:50px;height:30px;line-height:0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .ekit_social_media > li{display:inline-block;margin:0px 24px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .ekit_social_media > li > a i{font-size:31px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .ekit_social_media > li > a svg{max-width:31px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px -50px;padding:030px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a5f6950 > .elementor-element-populated{padding:0px 10px 0px 10px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-14b785c{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-14b785c .elementor-heading-title{color:#ffffff;font-size:20px;font-weight:500;line-height:24px;letter-spacing:1.5px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-14b785c > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 18px 10px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-065a1a9 > .elementor-widget-container{margin:-10px -10px -10px -10px;padding:0px 20px 0px 20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-6f53ec4:not(.elementor-motion-effects-element-type-background), .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-6f53ec4 > .elementor-motion-effects-container > .elementor-motion-effects-layer{background-color:#020592;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-6f53ec4{transition:background 0.3s, border 0.3s, border-radius 0.3s, box-shadow 0.3s;margin-top:070px;margin-bottom:0px;padding:40px 0px 50px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-6f53ec4 > .elementor-background-overlay{transition:background 0.3s, border-radius 0.3s, opacity 0.3s;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-8b3dbf5 > .elementor-container{max-width:1250px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-8b3dbf5{padding:20px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b > .elementor-widget-wrap > .elementor-widget:not(.elementor-widget__width-auto):not(.elementor-widget__width-initial):not(:last-child):not(.elementor-absolute){margin-bottom:0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-65db915{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-65db915 .elementor-heading-title{color:#ffffff;font-family:"Bai Jamjuree", Sans-serif;font-size:20px;font-weight:600;line-height:24px;letter-spacing:1.5px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-65db915 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 40px 30px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-88ba3a1 .elementor-button .elementor-align-icon-right{margin-left:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-88ba3a1 .elementor-button .elementor-align-icon-left{margin-right:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-88ba3a1 .elementor-button{font-size:14px;font-weight:500;fill:#FFFFFF;color:#FFFFFF;background-color:rgba(122, 122, 122, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-88ba3a1 .elementor-button:hover, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-88ba3a1 .elementor-button:focus{color:#E4F10D;background-color:rgba(2, 1, 1, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-88ba3a1 .elementor-button:hover svg, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-88ba3a1 .elementor-button:focus svg{fill:#E4F10D;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-88ba3a1 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 15px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-420ed75 .elementor-button .elementor-align-icon-right{margin-left:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-420ed75 .elementor-button .elementor-align-icon-left{margin-right:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-420ed75 .elementor-button{font-size:14px;font-weight:400;fill:#FFFFFF;color:#FFFFFF;background-color:rgba(122, 122, 122, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-420ed75 .elementor-button:hover, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-420ed75 .elementor-button:focus{color:#E4F10D;background-color:rgba(2, 1, 1, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-420ed75 .elementor-button:hover svg, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-420ed75 .elementor-button:focus svg{fill:#E4F10D;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-420ed75 > .elementor-widget-container{padding:0px 0px 15px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button .elementor-align-icon-right{margin-left:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button .elementor-align-icon-left{margin-right:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button{font-size:14px;font-weight:400;fill:#FFFFFF;color:#FFFFFF;background-color:rgba(122, 122, 122, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button:hover, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button:focus{color:#E4F10D;background-color:rgba(2, 1, 1, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button:hover svg, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button:focus svg{fill:#E4F10D;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d > .elementor-widget-container{padding:0px 0px 15px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-df264f7 .elementor-button .elementor-align-icon-right{margin-left:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-df264f7 .elementor-button .elementor-align-icon-left{margin-right:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-df264f7 .elementor-button{font-size:14px;font-weight:400;fill:#FFFFFF;color:#FFFFFF;background-color:rgba(122, 122, 122, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-df264f7 .elementor-button:hover, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-df264f7 .elementor-button:focus{color:#E4F10D;background-color:rgba(2, 1, 1, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-df264f7 .elementor-button:hover svg, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-df264f7 .elementor-button:focus svg{fill:#E4F10D;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-df264f7 > .elementor-widget-container{padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-5a39254{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-5a39254 .elementor-image img{width:70%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-5a39254 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:20px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae > .elementor-widget-wrap > .elementor-widget:not(.elementor-widget__width-auto):not(.elementor-widget__width-initial):not(:last-child):not(.elementor-absolute){margin-bottom:0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 30px 0px 50px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-dc3910e{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-dc3910e .elementor-heading-title{color:#ffffff;font-family:"Bai Jamjuree", Sans-serif;font-size:20px;font-weight:600;line-height:24px;letter-spacing:1.5px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-dc3910e > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 18px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:last-child){padding-bottom:calc(11px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:first-child){margin-top:calc(11px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item{margin-right:calc(11px/2);margin-left:calc(11px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items{margin-right:calc(-11px/2);margin-left:calc(-11px/2);}body.rtl .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{left:calc(-11px/2);}body:not(.rtl) .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{right:calc(-11px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-icon i{color:#FFFFFF;font-size:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-icon svg{fill:#FFFFFF;width:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-icon{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-text{color:#ffffff;padding-left:10px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-item:hover .elementor-icon-list-text{color:#ffffff;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-item, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-item a{font-size:15px;font-weight:400;line-height:40px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 > .elementor-widget-container{padding:20px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-f2fb245 > a{color:var( --e-global-color-primary );background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-f2fb245 > a svg path{stroke:var( --e-global-color-primary );fill:var( --e-global-color-primary );}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-f2fb245 > a:hover{background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-071128d > a{color:#D2ECF7;background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-071128d > a svg path{stroke:#D2ECF7;fill:#D2ECF7;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-071128d > a:hover{background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-0cc1649 > a{color:#d14837;background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-0cc1649 > a svg path{stroke:#d14837;fill:#d14837;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-0cc1649 > a:hover{background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a{text-align:center;text-decoration:none;border-radius:0% 0% 0% 0%;padding:0px 0px 0px 0px;width:50px;height:30px;line-height:0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li{display:inline-block;margin:0px 24px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a i{font-size:31px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a svg{max-width:31px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:030px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 30px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e3e21a0{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e3e21a0 .elementor-heading-title{color:#ffffff;font-family:"Bai Jamjuree", Sans-serif;font-size:20px;font-weight:600;line-height:24px;letter-spacing:1.5px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e3e21a0 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 18px 10px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0ed1a83 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 20px 0px 10px;}@media(min-width:768px){.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b{width:33.777%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae{width:32.113%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de{width:33.776%;}}@media(max-width:1024px) and (min-width:768px){.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-3776a762{width:100%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f2c1fb4{width:50%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a5f6950{width:50%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b{width:50%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae{width:50%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de{width:50%;}}@media(max-width:1024px){.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e9d2dac{padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f2c1fb4 > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:30px 0px 0px 30px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a5f6950 > .elementor-element-populated{padding:30px 30px 0px 30px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:30px 0px 0px 30px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de > .elementor-element-populated{padding:30px 30px 0px 30px;}}@media(max-width:767px){.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-3776a762{width:100%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f2c1fb4 > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 20px;padding:50px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:last-child){padding-bottom:calc(1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:first-child){margin-top:calc(1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item{margin-right:calc(1px/2);margin-left:calc(1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items{margin-right:calc(-1px/2);margin-left:calc(-1px/2);}body.rtl .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{left:calc(-1px/2);}body:not(.rtl) .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{right:calc(-1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-05fa8bf > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .ekit_social_media > li > a{padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .ekit_social_media > li > a i{font-size:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e .ekit_social_media > li > a svg{max-width:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-83bda1e > .elementor-widget-container{margin:20px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a5f6950 > .elementor-element-populated{margin:0px 10px 0px 13px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-4c7a5f7{width:100%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b{width:100%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-88ba3a1 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-420ed75 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-df264f7 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae{width:100%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 20px;padding:50px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:last-child){padding-bottom:calc(1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:first-child){margin-top:calc(1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item{margin-right:calc(1px/2);margin-left:calc(1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items{margin-right:calc(-1px/2);margin-left:calc(-1px/2);}body.rtl .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{left:calc(-1px/2);}body:not(.rtl) .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{right:calc(-1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a{padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a i{font-size:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a svg{max-width:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px -52px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de{width:100%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de > .elementor-element-populated{padding:30px 20px 0px 20px;}}</style> <div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="33851" class="elementor elementor-33851" data-elementor-settings="[]"> <div class="elementor-section-wrap"> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-e9d2dac elementor-section-stretched elementor-section-full_width elementor-hidden-desktop elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="e9d2dac" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3776a762" data-id="3776a762" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-8a52ad0 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="8a52ad0" data-element_type="section" data-settings="{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-f2c1fb4" data-id="f2c1fb4" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-0ab0aef elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="0ab0aef" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">THÔNG TIN LIÊN HỆ</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-05fa8bf elementor-mobile-align-left elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="05fa8bf" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">19 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Hà Nội</span> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">Tel: (024) 3563 7511 </span> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">Hotline: 0382020858 </span> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">Mail : aptech@indochinapro.com</span> </li> </ul> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-83bda1e elementor-widget elementor-widget-elementskit-social-media" data-id="83bda1e" data-element_type="widget" data-widget_type="elementskit-social-media.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="ekit-wid-con" > <ul class="ekit_social_media"> <li class="elementor-repeater-item-f2fb245"> <a href="https://www.facebook.com/aptech.vn/" class="facebook" > <i aria-hidden="true" class="fasicon icon-facebook"></i> </a> </li> <li class="elementor-repeater-item-071128d"> <a href="#" class="twitter" > <i aria-hidden="true" class="fasicon icon-twitter"></i> </a> </li> <li class="elementor-repeater-item-0cc1649"> <a href="#" class="plus" > <i aria-hidden="true" class="fasicon icon-google-plus"></i> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-a5f6950" data-id="a5f6950" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-14b785c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="14b785c" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-f0b5353 elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="f0b5353" data-element_type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div id="tu-van" class="elementor-menu-anchor"></div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-065a1a9 elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="065a1a9" data-element_type="widget" data-widget_type="shortcode.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-shortcode"><form class='wf-form' method='post' name='34'><div class="form-group"><input name="name" id="name" type="text" value="" class="form-control required" placeholder="Họ và Tên" /></div><div class="form-group"><input name="phone" id="phone" type="text" value="" class="form-control required number" placeholder="Số Điện Thoại" /></div><div class="form-group"><input name="email" id="email" type="text" value="" class="form-control required email" placeholder="Email" /></div><div class="form-group"><input name="address" id="address" type="text" value="" class="form-control required" placeholder="Địa Chỉ" /></div><div class='form-group text-center'><input type='submit' class='wf-submit' value='&nbsp;GỬI ĐĂNG KÝ&nbsp;' class='btn btn-primary' /></div><div class='clearfix'></div></form> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </section> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6f53ec4 elementor-section-stretched elementor-section-full_width elementor-hidden-tablet elementor-hidden-phone elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6f53ec4" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4c7a5f7" data-id="4c7a5f7" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-8b3dbf5 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="8b3dbf5" data-element_type="section" data-settings="{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-wider"> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-e09977b" data-id="e09977b" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-65db915 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="65db915" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">MỘT SỐ KHÓA HỌC</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-88ba3a1 elementor-widget elementor-widget-button" data-id="88ba3a1" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-button-wrapper"> <a href="https://aptech.vn/lap-trinh-vien-quoc-te-accp" class="elementor-button-link elementor-button elementor-size-sm" role="button"> <span class="elementor-button-content-wrapper"> <span class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left"> <i aria-hidden="true" class="far fa-paper-plane"></i> </span> <span class="elementor-button-text">KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ</span> </span> </a> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-420ed75 elementor-widget elementor-widget-button" data-id="420ed75" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-button-wrapper"> <a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-ky-thuat-vien-quoc-te-itt" class="elementor-button-link elementor-button elementor-size-sm" role="button"> <span class="elementor-button-content-wrapper"> <span class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left"> <i aria-hidden="true" class="far fa-paper-plane"></i> </span> <span class="elementor-button-text">KHÓA HỌC KỸ THUẬT VIÊN QUỐC TẾ</span> </span> </a> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-25d385d elementor-widget elementor-widget-button" data-id="25d385d" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-button-wrapper"> <a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-lap-trinh-vien-fast-track" class="elementor-button-link elementor-button elementor-size-sm" role="button"> <span class="elementor-button-content-wrapper"> <span class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left"> <i aria-hidden="true" class="far fa-paper-plane"></i> </span> <span class="elementor-button-text">KHÓA LẬP TRÌNH VIÊN FAST-TRACK</span> </span> </a> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-df264f7 elementor-widget elementor-widget-button" data-id="df264f7" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-button-wrapper"> <a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-lap-trinh-c" class="elementor-button-link elementor-button elementor-size-sm" role="button"> <span class="elementor-button-content-wrapper"> <span class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left"> <i aria-hidden="true" class="far fa-paper-plane"></i> </span> <span class="elementor-button-text">KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C#</span> </span> </a> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-5a39254 elementor-hidden-phone elementor-widget elementor-widget-image" data-id="5a39254" data-element_type="widget" data-widget_type="image.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-image"> <a href="https://aptech.vn/"> <img width="270" height="125" alt="" loading="lazy" data-src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2019/12/logo_1.png" class="elementor-animation-grow attachment-full size-full lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" /><noscript><img width="270" height="125" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2019/12/logo_1.png" class="elementor-animation-grow attachment-full size-full" alt="" loading="lazy" /></noscript> </a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-f1d81ae" data-id="f1d81ae" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-dc3910e elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="dc3910e" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">THÔNG TIN LIÊN HỆ</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-11dc067 elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="11dc067" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">19 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Hà Nội</span> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">Tel: (024) 3563 7511 </span> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">Hotline: 0382020858 </span> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">Mail : aptech@indochinapro.com</span> </li> </ul> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-a30e08d elementor-hidden-tablet elementor-hidden-phone elementor-widget elementor-widget-elementskit-social-media" data-id="a30e08d" data-element_type="widget" data-widget_type="elementskit-social-media.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="ekit-wid-con" > <ul class="ekit_social_media"> <li class="elementor-repeater-item-f2fb245"> <a href="https://www.facebook.com/aptech.vn/" class="facebook" > <i aria-hidden="true" class="fasicon icon-facebook"></i> </a> </li> <li class="elementor-repeater-item-071128d"> <a href="#" class="twitter" > <i aria-hidden="true" class="fasicon icon-twitter"></i> </a> </li> <li class="elementor-repeater-item-0cc1649"> <a href="#" class="plus" > <i aria-hidden="true" class="fasicon icon-google-plus"></i> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-47300de" data-id="47300de" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-e3e21a0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e3e21a0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-f6521ca elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="f6521ca" data-element_type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div id="lien-he" class="elementor-menu-anchor"></div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-0ed1a83 elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="0ed1a83" data-element_type="widget" data-widget_type="shortcode.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-shortcode"><form class='wf-form' method='post' name='34'><div class="form-group"><input name="name" id="name" type="text" value="" class="form-control required" placeholder="Họ và Tên" /></div><div class="form-group"><input name="phone" id="phone" type="text" value="" class="form-control required number" placeholder="Số Điện Thoại" /></div><div class="form-group"><input name="email" id="email" type="text" value="" class="form-control required email" placeholder="Email" /></div><div class="form-group"><input name="address" id="address" type="text" value="" class="form-control required" placeholder="Địa Chỉ" /></div><div class='form-group text-center'><input type='submit' class='wf-submit' value='&nbsp;GỬI ĐĂNG KÝ&nbsp;' class='btn btn-primary' /></div><div class='clearfix'></div></form> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </div><!-- #wrap --> </div><!-- #outer-wrap --> <a id="scroll-top" class="scroll-top-right" href="#"><span class="fa fa-chevron-up" aria-label="Scroll to the top of the page"></span></a> <div class="drag-wrapper"> <div class="thing" data-drag="data-drag" style="transform: translate(1147px, 119px);"> <div class="circle facebook-messenger-avatar"> <img data-src="https://aptech.vn/wp-content/plugins/facebook-messager/images/facebook-messenger.svg" class="facebook-messenger-avatar lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="><noscript><img src="https://aptech.vn/wp-content/plugins/facebook-messager/images/facebook-messenger.svg" class="facebook-messenger-avatar"></noscript> </div> <div class="content" style="display: none; max-height: 179px;"> <div class="inside"> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/aptech.vn" data-height="360" data-width="300" data-tabs="messages" data-small-header="true" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"></div> </div> </div> </div> <div class="magnet-zone" style="margin-left: 0px; margin-bottom: 0px;"> <div class="magnet"></div> </div> </div> <!-- Start Quick Call Buttons By LongVietWeb.com --> <div class='quick-call-button'></div> <div class='call-now-button' id='draggable'> <div> <p class='call-text'> 0382020858 </p> <a href='tel:0382020858' id='quickcallbutton' onclick="ga('send', 'event', 'Contact', 'Quick Call Button', 'Phone');"' title='Call Now' > <div class='quick-alo-ph-circle active'></div> <div class='quick-alo-ph-circle-fill active'></div> <div class='quick-alo-ph-img-circle shake'></div> </a> </div> </div> <style> @media screen and (max-width: 1960px) { .call-now-button { display: flex !important; background: #00993a; } .quick-call-button { display: block !important; } } @media screen and (min-width: px) { .call-now-button .call-text { display: none !important; } } @media screen and (max-width: 1024px) and (min-width: px) { .call-now-button .call-text { display: none !important; } } @media screen and (max-width: 680px) { .call-now-button .call-text { display: none !important; } } .call-now-button { top: 85%; } .call-now-button { left: 9%; } .call-now-button { background: #00993a; } .call-now-button div a .quick-alo-ph-img-circle, .call-now-button div a .quick-alo-phone-img-circle { background-color: #119900; } .call-now-button .call-text { color: #ffffff; } </style> <!-- /End Quick Call Buttons By LongVietWeb.com --> <link rel='stylesheet' id='lv_css-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/quick-call-button/assets/css/quick-call-button.css?ver=1.2.5' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementor-icons-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.9.1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementor-animations-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=3.0.12' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementor-post-33435-css' href='https://aptech.vn/wp-content/uploads/elementor/css/post-33435.css?ver=1603212212' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='font-awesome-5-all-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css?ver=3.0.12' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='font-awesome-4-shim-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/v4-shims.min.css?ver=3.0.12' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='she-header-style-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/sticky-header-effects-for-elementor/assets/css/she-header-style.css?ver=1.4.3' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementskit-css-widgetarea-control-editor-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementskit-lite/modules/controls/assets/css/widgetarea-editor.css?ver=2.0.9.1' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/facebook-messager/js/popup.js?ver=1.0' id='popup_script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/facebook-messager/js/jquery.event.move.js?ver=1.0' id='event_move_script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/facebook-messager/js/rebound.min.js?ver=1.0' id='rebound_script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/facebook-messager/js/messenger.js?ver=1.0' id='messenger_script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/quick-call-button/assets/js/jquery-ui.js?ver=5.5.1' id='jquery-ui-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/quick-call-button/assets/js/jquery.ui.touch-punch.min.js?ver=5.5.1' id='jquery-ui-touch-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/webform/js/bootstrap-datepicker.js?ver=1.0' id='bootstrap-datepicker-js'></script> <script type='text/javascript' id='wf_script-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wf_ajax = {"ajaxurl":"https:\/\/aptech.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/webform/js/webform.js?ver=1.0' id='wf_script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/webform/js/jquery.validate.min.js?ver=1.0' id='wf_validate-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/wp-smushit/app/assets/js/smush-lazy-load.min.js?ver=3.7.1' id='smush-lazy-load-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.4' id='imagesloaded-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/third/magnific-popup.min.js?ver=1.9.0' id='magnific-popup-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/third/lightbox.min.js?ver=1.9.0' id='oceanwp-lightbox-js'></script> <script type='text/javascript' id='oceanwp-main-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var oceanwpLocalize = {"isRTL":"","menuSearchStyle":"disabled","sidrSource":null,"sidrDisplace":"1","sidrSide":"left","sidrDropdownTarget":"link","verticalHeaderTarget":"link","customSelects":".woocommerce-ordering .orderby, #dropdown_product_cat, .widget_categories select, .widget_archive select, .single-product .variations_form .variations select","ajax_url":"https:\/\/aptech.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/main.min.js?ver=1.9.0' id='oceanwp-main-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementskit-lite/libs/framework/assets/js/frontend-script.js?ver=2.0.9.1' id='elementskit-framework-js-frontend-js'></script> <script type='text/javascript' id='elementskit-framework-js-frontend-js-after'> var elementskit = { resturl: 'https://aptech.vn/wp-json/elementskit/v1/', } </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementskit-lite/widgets/init/assets/js/widget-scripts.js?ver=2.0.9.1' id='ekit-widget-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.5.1' id='wp-embed-js'></script> <!--[if lt IE 9]> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/themes/oceanwp/assets/js/third/html5.min.js?ver=1.9.0' id='html5shiv-js'></script> <![endif]--> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/quick-call-button/assets/js/drag-quick-call-button.js?ver=5.5.1' id='lv_js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/js/v4-shims.min.js?ver=3.0.12' id='font-awesome-4-shim-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.0.12' id='elementor-frontend-modules-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-includes/js/jquery/ui/position.min.js?ver=1.11.4' id='jquery-ui-position-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js?ver=4.8.1' id='elementor-dialog-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2' id='elementor-waypoints-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js?ver=5.3.6' id='swiper-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js?ver=3.0.12' id='share-link-js'></script> <script type='text/javascript' id='elementor-frontend-js-before'> var elementorFrontendConfig = {"environmentMode":{"edit":false,"wpPreview":false},"i18n":{"shareOnFacebook":"Share on Facebook","shareOnTwitter":"Share on Twitter","pinIt":"Pin it","download":"Download","downloadImage":"Download image","fullscreen":"Fullscreen","zoom":"Zoom","share":"Share","playVideo":"Play Video","previous":"Previous","next":"Next","close":"Close"},"is_rtl":false,"breakpoints":{"xs":0,"sm":480,"md":768,"lg":1025,"xl":1440,"xxl":1600},"version":"3.0.12","is_static":false,"legacyMode":{"elementWrappers":false},"urls":{"assets":"https:\/\/aptech.vn\/wp-content\/plugins\/elementor\/assets\/"},"settings":{"page":[],"editorPreferences":[]},"kit":{"global_image_lightbox":"yes","lightbox_enable_counter":"yes","lightbox_enable_fullscreen":"yes","lightbox_enable_zoom":"yes","lightbox_enable_share":"yes","lightbox_title_src":"title","lightbox_description_src":"description"},"post":{"id":3761,"title":"M%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20%C4%91i%E1%BB%81u%20c%E1%BA%A7n%20bi%E1%BA%BFt%20v%E1%BB%81%20qu%C3%A1%20tr%C3%ACnh%20Sysprep%20tr%C3%AAn%20Windows%207%20%E2%80%93%20HANOI%20APTECH%20%E2%80%93%20TRUNG%20T%C3%82M%20%C4%90%C3%80O%20T%E1%BA%A0O%20L%E1%BA%ACP%20TR%C3%8CNH%20VI%C3%8AN%20QU%E1%BB%90C%20T%E1%BA%BE","excerpt":"Trong b\u00e0i vi\u1ebft d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y, ch\u00fang t\u00f4i s\u1ebd gi\u1edbi thi\u1ec7u nh\u1eefng thao t\u00e1c c\u01a1 b\u1ea3n v\u1ec1 qu\u00e1 tr\u00ecnh t\u1ea1o...","featuredImage":false}}; </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.0.12' id='elementor-frontend-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementskit-lite/widgets/init/assets/js/elementor.js?ver=2.0.9.1' id='elementskit-elementor-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3' id='underscore-js'></script> <script type='text/javascript' id='wp-util-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var _wpUtilSettings = {"ajax":{"url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=5.5.1' id='wp-util-js'></script> <script type='text/javascript' id='wpforms-elementor-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpformsElementorVars = {"recaptcha_type":"v2"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/js/integrations/elementor/frontend.min.js?ver=1.6.3.1' id='wpforms-elementor-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementskit-lite/modules/controls/assets/js/widgetarea-editor.js?ver=2.0.9.1' id='elementskit-js-widgetarea-control-editor-js'></script> </body> </html>