Một số điều cần biết về quá trình Sysprep trên Windows 7

Published by admin on

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu những thao tác cơ bản về quá trình tạo Sysprep trong Windows 7. Trên thực tế đã có rất nhiều bài hướng dẫn về cách thức này trên hệ điều hành Microsoft Windows XP, nhưng để áp dụng được với Windows 7 thì không phải là điều đơn giản.

Những công cụ cần thiết trong bài thử nghiệm này:

 – WAIK (Windows Automated Installation Kit) được cài trên máy tính không dùng để tạo file image. Nếu muốn tạo file unattend.xml trong toàn bộ quá trình sysprep này, chúng ta sẽ phải cần tới file image.wim trên đĩa cài đặt của Windows 7.

 – Công cụ Mysysprep2

Về cơ bản, quá trình thực hiện của chúng ta sẽ dựa theo trình tự sau: sau khi cài đặt Windows 7 trên máy tính, đăng nhập vào bằng account domain đã được gán quyền Administrator (và đã được gán vào nhóm Administrators). Tài khoản này không được phép sử dụng bất kỳ script hoặc policy nào, trong bài thử nghiệm này, chúng tôi sử dụng account domain (với tên là imageprep), và các phần mềm cần cài đặt sẽ được lưu trữ trên thư mục DFS chia sẻ. Khi thực hiện hệ thống theo cách này thì tất cả các ứng dụng khi muốn repair sẽ dễ dàng tìm được file cài đặt gốc. Sau đó, chúng ta sẽ cài tất cả các chương trình cần thiết, cập nhật Windows, tạo các tài khoản local, thiết lập chế độ profile… theo ý muốn. Toàn bộ profile này sẽ trở thành profile mặc định của máy tính sau này trong file image.

Khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, chúng ta sẽ phải tạo file answer unattend.xml bằng công cụ Windows System Image Manager (Windows SIM) trên 1 máy tính khác có cài đặt WAIK. Sau khi cài thành công, các bạn hãy chạy Windows SIM từ Start Menu và thực hiện tiếp các bước sau:

 – Cho đĩa cài đặt Windows 7 vào ổ DVD

 – Khởi động Windows SIM, từ menu các bạn chọn Tools > Create Catalog, hệ thống sẽ yêu cầu file install.wim trên đĩa cài gốc, chúng ta chỉ việc trỏ tới thư mục sources. Khi quá trình tạo catalog này hoàn tất, hệ thống sẽ sẵn sàng với việc thiết lập và cấu hình file answer.

1 trong những yêu cầu của chúng ta là sysprep sẽ yêu cầu người dùng khởi tạo tên máy tính trước khi gán vào domain chung trong hệ thống. Tuy nhiên, quá trình này lại nảy sinh thêm 1 vấn đề khác, đó là khi sử dụng file answer unattend.xmlWindows sysprep, nếu người sử dụng không khai báo cụ thể tên máy tính trong file, thì hệ thống sẽ tự động gán máy tính đó vào domain bằng 1 chuỗi tên ngẫu nhiên – random. Cụ thể, nếu bạn xóa bỏ phần từ file answer, thì người dùng sẽ được hệ thống yêu cầu nhập đúng tham số này khi file answer được duyệt trong quá trình sysprep, nhưng nếu như vậy thì lại quá muộn, vì tại thời điểm đó, máy tính đã được gán vào domain bằng tên random, và do vậy sẽ có thể gây ra nhiều vấn đề sau này. Nhưng với Mysysprep2, người dùng có thể đặt tên cho máy tính và gán vào domain sau quá trình xử lý file unattend.xml hoàn tất. Bên cạnh đó, Mysysprep nên được đặt trong thư mục C:WindowsSystem32Sysprep, bên cạnh sysprep.exe (không được xóa hoặc đổi tên sysprep.exe).

Dưới đây là file unattend.xml được sử dụng trong bài thử nghiệm này:

1
2
3
4
5 true
6

7
8 0
9

10

11
12
13 no
14 Your Company
15 Your Domain
16 true
17 true
18 false
19 true
20 false
21 true
22 false
23 Low
24 false
25 about:blank
26 true
27 true
28 0
29 true
30 true
31 false
32 false
33 Medium
34

35
36 0d81a790-d84a-407f-a5e0-92464dcf560c
37

38
39 false
40

41
42
43 32
44 96
45 1366
46 60
47 768
48

49 false
50 true
51 false
52 false
53 Organization Name
54 Registered Owner
55 false
56 Eastern Standard Time
57 %Please input a computer name(0,15)%
58

59
60 1
61

62
63
64
65 Your Domain
66 Some Password
67 Some User
68

69 OU=Re-Imaged,OU=YourComputers,DC=YourCompany,DC=Com
70 %Please select a domain to join{Your Domain}%
71

72

73

74
75
76 EN-US
77 EN-US
78 EN-US
79 EN-US
80

81
82
83 true
84 Other
85 3
86 true
87

88 false
89 Eastern Standard Time
90 false
91 false
92 false
93
94
95 The Password
96

false</PlainText><br /> 97 </AdministratorPassword><br /> 98 <LocalAccounts><br /> 99 <LocalAccount wcm:action="add"><br /> 100 <Password><br /> 101 <Value>The Password</Value><br /> 102 <PlainText>false</PlainText><br /> 103 </Password><br /> 104 <Description>Temp Local Account</Description><br /> 105 <DisplayName>TempUser</DisplayName><br /> 106 <Group>Users</Group><br /> 107 <Name>TempUser</Name><br /> 108 </LocalAccount><br /> 109 </LocalAccounts><br /> 110 </UserAccounts><br /> 111 <VisualEffects><br /> 112 <FontSmoothing>ClearType</FontSmoothing><br /> 113 </VisualEffects><br /> 114 </component><br /> 115 </settings><br /> 116 <cpi:offlineImage cpi:source="wim:c:/zsimx32/install.wim#Windows 7 ENTERPRISE" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" /><br /> 117 </unattend></span></em></p> <p> Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 câu lệnh bên dưới:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><ComputerName>%Please input a computer name(0,15)%</ComputerName><br /> <JoinDomain>%Please select a domain to join{your.domain.com}%</JoinDomain></span></em></p> <p> Có 1 thành phần cụ thể khác khi dùng mysysprep2, đó là hệ thống sẽ hiển thị những thông báo khác nhau dưới dạng lỗi trong phần SIM nhưng sẽ bỏ qua hoàn toàn các thông tin này, phần <strong>(0,15)</strong> trong <strong><ComputerName></strong> sẽ tự động xóa bỏ những ký tự thừa nếu tên máy tính dài quá 15 ký tự. Bên cạnh đó, chúng ta còn thấy:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><CopyProfile>true</CopyProfile></span></em></p> <p> Câu lệnh trên sẽ yêu cầu sysprep copy toàn bộ thông tin profile mà người sử dụng đã tạo trước đó thành profile mặc định. Bên cạnh đó, người dùng còn phải chỉ định rõ phần OU để gán máy tính, nếu không thì thành phần đó sẽ không được gán vào domain của hệ thống:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><MachineObjectOU>OU=Test,DC=Your,DC=Domain,DC=Here</MachineObjectOU></span></em></p> <p> 1 điểm nữa cần lưu ý với file <strong>unattend.xml</strong> là chúng ta phải tạo thêm tài khoản local user trong quá trình xử lý sysprep. Cụ thể, khi người dùng cài đặt Windows 7 bằng đĩa thì chắc chắn phải tạo local user thì mới đăng nhập được, và quá trình này vẫn tiếp tục xảy ra khi sử dụng file <strong>attend.xml</strong> và <strong>sysprep</strong>. Trong bài thử nghiệm này, chúng tôi đã tạo tài khoản local user có tên là <strong>TempUser </strong>– sẽ bị xóa khi đăng nhập lần đầu tiên vào Windows. Mục đích của tài khoản này được tạo ra chỉ là giấu quá trình tạo local user khi sysprep hoạt động</p> <p> Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể sử dụng 1 cách thức khác để thực hiện quá trình này, tuy không được trình bày cụ thể nhưng đem lại hiệu quả khá cao. Cụ thể, trên máy tính chúng ta thực hiện quá trình tạo file image, các bạn hãy mở thư mục <strong>C:WindowsSteup</strong>, tạo mới 1 thư mục khác đặt tên là Scripts tại đây. Bên trong đó, chúng ta tạo tiếp 1 file <strong>SetupComplete.cmd</strong> – có chức năng tự khởi động trước lúc màn hình đăng nhập của Windows bắt đầu. Và đây cũng chính là bước tài khoản TempUser bị xóa.</p> <p> Để xóa tài khoản <strong>TempUser </strong>này, các bạn hãy thêm lệnh sau vào <strong>SetupComplete.cmd:</strong></p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">net user TempUser /delete</span></em></p> <p> Và kích hoạt tài khoản Administrator bằng lệnh:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">net user Administrator /active:yes</span></em></p> <p> Mặc dù có thể bạn đã kích hoạt tài khoản Administrator trên máy tính được dùng để tạo image trước khi sử dụng sysprep, thì tài khoản đó vẫn bị tắt. Để xóa file unattend.xml file, các bạn thêm dòng mã sau vào file SetupComplete.cmd:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">del C:WindowsSystem32Sysprepunattend.xml</span></em></p> <p> Mặt khác, mật khẩu của người sử dụng sau khi khai báo trong file xml đã được mã hóa, nhưng về bản chất thì file đó không tồn tại trong quá trình này. Mặt khác, người sử dụng có thể điều chỉnh file answer dựa theo nhu cầu. Sau khi hoàn tất file <strong>unattend.xml</strong>, hãy copy tới thư mục <strong>C:WindowsSystem32Sysprep,</strong> và chúng ta đã sẵn sàng để chạy sysprep trên máy tính. Bên trong phần profile vừa được khởi tạo, các bạn hãy sử dụng Command Prompt, trỏ tới thư mục <strong>C:WindowsSystem32Sysprep</strong> và gõ lệnh dưới đây:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">mysysprep.exe generalize oobe shutdown unattend:unattend.xml</span></em></p> <p> Máy tính sẽ tự tắt sau khi sysprep hoàn tất. Và đây cũng là thời điểm tạo image của ổ cứng, mỗi người đều có cách riêng để hoàn thiện việc này. Tại bài thử nghiệm này, chúng tôi dùng tiện ích Norton Ghost, và kết quả là có 2 phân vùng, C của hệ điều hành và D là phần chứa dữ liệu của người dùng. Quá trình tiếp theo, áp dụng file image ngược trở lại vào máy tính, chúng ta sẽ được thông báo khởi tạo tên máy tính và domain. Phần Domain Name sẽ tự động hiển thị sau khi hoàn tất:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><JoinDomain>%Please select a domain to join{your.domain.com}%</JoinDomain></span></em></p> <p> Còn trong trường hợp hệ thống có nhiều domain, thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc menu dropdown tại bước này:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><JoinDomain>%Please select a domain to join{domain1;domain2;domain3}%</JoinDomain></span></em></p> <p> Máy tính sẽ hoàn tất quá trình cài đặt và có thể tiếp tục với màn hình boot Welcome quen thuộc. Khi tất cả các bước thành công, chúng ta có thể đăng nhập bằng tài khoản domain.</p> <h2> Một số vấn đề thường gặp và cách giải quyết:</h2> <p> Sau khi hoàn tất bước xóa file <strong>unattend.xml</strong>, chúng ta cần đảm bảo rằng toàn bộ phần cứng của hệ thống vẫn hoạt động ổn định khi sử dụng sysprep:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;"><PersistAllDeviceInstalls>true</PersistAllDeviceInstalls></span></em></p> <p> Khi chúng ta thiết lập giá trị True tại bước này, các thiết bị Plug and Play sẽ được cài đặt đầy đủ driver trên máy tính áp dụng file image. Và các thiết bị phần cứng này không cần thiết phải cài đặt lại trong quá trình tự tạo và cấu hình, những thông tin này sẽ được lưu trữ vào phần: <strong>x86_Microsoft-Windows-PnpSysprep.</strong></p> <p> Tự tạo thông số sử dụng mức năng lượng trong file image và khởi tạo phần thông số này trong file unattend.xml, cụ thể trong phần <strong>Control Panel > Power Options</strong>. Khi muốn thực hiện quá trình này, chúng ta sẽ cần đến thông số GUID, và để tìm được phần thông số này thì phải dùng lệnh sau trong Command Prompt:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">PowerCfg -List</span></em></p> <p> và tìm trong đó phần plan vừa tạo. Việc cuối cùng là gán tham số GUID này vào file unattend.xml để trở thành mức sử dụng và tiêu thụ năng lượng mặc định trong hệ thống, các thông tin này sẽ được lưu trữ trong phần <strong>x86_Microsoft-Windows-powercpl__neutral.</strong></p> <p> Phân chia ổ đĩa thành <strong>DriverStore </strong>trong file image, chúng ta có thể sử dụng tiện ích pnputil.exe. Cụ thể, trong trường hợp hệ thống đã có sẵn driver của 1 thiết bị ngoại vi nào đó như máy in hoặc scan, chúng ta không muốn các tài khoản người dùng khác nhận thông báo mỗi khi cài đặt driver, chúng ta sẽ gán các thông số này vào <strong>DriverStore </strong>trong file image của Windows. Ví dụ: <strong>pnputil.exe -a HP0001.inf</strong>. Để tìm hiểu rõ hơn về cú pháp này, các bạn hãy tham khảo bài hướng dẫn trực tiếp từ Microsoft tại <a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd919234%28WS.10%29.aspx" target="_blank">đây</a>.</p> <p> Để tắt bỏ chức năng thông báo của <strong>Action Center: Set backup</strong>, chúng ta sẽ tạo mới 1 file <strong>DisableBackupMonitoring.reg</strong> bằng <strong>Notepad </strong>và sử dụng đoạn mã bên dưới đây:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">Windows Registry Editor Version 5.00</span></em></p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionWindowsBackup]<br /> &#8220;DisableMonitoring&#8221;=dword:00000001</span></em></p> <p> Dưới đây là 1 đoạn mã được dùng để xóa bỏ các shortcut mặc định trên thanh taskbar khi người dùng đăng nhập vào hệ thống lần đầu tiên. Các bạn có thể tham khảo thêm về đoạn mã này tại <a href="http://social.technet.microsoft.com/forums/en-us/w7itproinstall/thread/07C56C20-3F56-4191-84C6-FC033F7A8F29" target="_blank">đây</a>, về mặt kỹ thuật thì file script này sẽ được copy tới thư mục <strong>C:WindowsSystem32SysprepCustom</strong> qua 1 file batch được thay thế trong phần startup của profile người sử dụng. Sau đó, file batch sẽ tự động xóa bỏ và quá trình trên chỉ xảy ra trong lần đăng nhập đầu tiên của người dùng:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">1 Option Explicit<br /> 2<br /> 3 Const CSIDL_STARTMENU = &#038;HB<br /> 4 Const CSIDL_COMMON_PROGRAMS = &#038;H17<br /> 5<br /> 6 Dim objShell, objFSO<br /> 7 Dim objCurrentUserStartFolder<br /> 8 Dim strCurrentUserStartFolderPath<br /> 9 Dim objAllUsersProgramsFolder<br /> 10 Dim strAllUsersProgramsPath<br /> 11 Dim objFolder<br /> 12 Dim objFolderItem<br /> 13 Dim colVerbs<br /> 14 Dim objVerb<br /> 15<br /> 16 Set objShell = CreateObject(&#8220;Shell.Application&#8221;)<br /> 17 Set objFSO = CreateObject(&#8220;Scripting.FileSystemObject&#8221;)<br /> 18<br /> 19 Set objCurrentUserStartFolder = objShell.NameSpace (CSIDL_STARTMENU)<br /> 20 strCurrentUserStartFolderPath = objCurrentUserStartFolder.Self.Path<br /> 21<br /> 22 Set objAllUsersProgramsFolder = objShell.NameSpace(CSIDL_COMMON_PROGRAMS)<br /> 23 strAllUsersProgramsPath = objAllUsersProgramsFolder.Self.Path<br /> 24<br /> 25 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;Unpin Shortcuts&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;<br /> 26<br /> 27 &#8216;*** All Users Shortcuts ****<br /> 28<br /> 29 &#8216;Internet Explorer<br /> 30 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoftInternet Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 31         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoft&#8221;)<br /> 32         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Internet Explorer.lnk&#8221;)<br /> 33         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 34         For Each objVerb In colVerbs<br /> 35                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 36         Next<br /> 37 End If<br /> 38<br /> 39 &#8216;Mozilla Firefox<br /> 40 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla FirefoxMozilla Firefox.lnk&#8221;) Then<br /> 41         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla Firefox&#8221;)<br /> 42         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Mozilla Firefox.lnk&#8221;)<br /> 43         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 44         For Each objVerb In colVerbs<br /> 45                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 46         Next<br /> 47 End If<br /> 48<br /> 49 &#8216;Windows Explorer<br /> 50 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;AccessoriesWindows Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 51         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Accessories&#8221;)<br /> 52         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Explorer.lnk&#8221;)<br /> 53         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 54         For Each objVerb In colVerbs<br /> 55                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 56         Next<br /> 57 End If<br /> 58<br /> 59 &#8216;Windows Media Player<br /> 60 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoftWindows Media Player.lnk&#8221;) Then<br /> 61         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoft&#8221;)<br /> 62         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Media Player.lnk&#8221;)<br /> 63         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 64         For Each objVerb In colVerbs<br /> 65                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 66         Next<br /> 67 End If<br /> 68<br /> 69 &#8216;*** Current Users Shortcuts ****<br /> 70<br /> 71 &#8216;Internet Explorer<br /> 72 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsInternet Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 73         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;Programs&#8221;)<br /> 74         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Internet Explorer.lnk&#8221;)<br /> 75         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 76         For Each objVerb In colVerbs<br /> 77                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 78         Next<br /> 79 End If<br /> 80<br /> 81 &#8216;Mozilla Firefox<br /> 82 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsMozilla FirefoxMozilla Firefox.lnk&#8221;) Then<br /> 83         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsMozilla Firefox&#8221;)<br /> 84         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Mozilla Firefox.lnk&#8221;)<br /> 85         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 86         For Each objVerb In colVerbs<br /> 87                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 88         Next<br /> 89 End If<br /> 90<br /> 91 &#8216;Windows Explorer<br /> 92 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessoriesWindows Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 93         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessories&#8221;)<br /> 94         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Explorer.lnk&#8221;)<br /> 95         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 96         For Each objVerb In colVerbs<br /> 97                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 98         Next<br /> 99 End If<br /> 100<br /> 101 &#8216;Windows Media Player<br /> 102 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsWindows Media Player.lnk&#8221;) Then<br /> 103         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;Programs&#8221;)<br /> 104         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Media Player.lnk&#8221;)<br /> 105         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 106         For Each objVerb In colVerbs<br /> 107                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Unpin from Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 108         Next<br /> 109 End If<br /> 110<br /> 111 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;<br /> 112<br /> 113 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;Pin Shortcuts&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;<br /> 114<br /> 115 &#8216;Internet Explorer &#8211; All Users<br /> 116 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoftInternet Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 117         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMicrosoft&#8221;)<br /> 118         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Internet Explorer.lnk&#8221;)<br /> 119         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 120         For Each objVerb In colVerbs<br /> 121                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Pin to Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 122         Next<br /> 123 End If<br /> 124<br /> 125 &#8216;Mozilla Firefox &#8211; All Users<br /> 126 If objFSO.FileExists(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla FirefoxMozilla Firefox.lnk&#8221;) Then<br /> 127         Set objFolder = objShell.Namespace(strAllUsersProgramsPath &#038; &#8220;Network &#038; InternetMozilla Firefox&#8221;)<br /> 128         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Mozilla Firefox.lnk&#8221;)<br /> 129         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 130         For Each objVerb In colVerbs<br /> 131                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Pin to Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 132         Next<br /> 133 End If<br /> 134<br /> 135 &#8216;Windows Explorer &#8211; Current User<br /> 136 If objFSO.FileExists(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessoriesWindows Explorer.lnk&#8221;) Then<br /> 137         Set objFolder = objShell.Namespace(strCurrentUserStartFolderPath &#038; &#8220;ProgramsAccessories&#8221;)<br /> 138         Set objFolderItem = objFolder.ParseName(&#8220;Windows Explorer.lnk&#8221;)<br /> 139         Set colVerbs = objFolderItem.Verbs<br /> 140         For Each objVerb In colVerbs<br /> 141                 If Replace(objVerb.name, &#8220;&#038;&#8221;, &#8220;&#8221;) = &#8220;Pin to Taskbar&#8221; Then objVerb.DoIt<br /> 142         Next<br /> 143 End If<br /> 144<br /> 145 &#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8221;&#8217;</span></em></p> <p> Sau khi thiết lập phần <strong>Network Location</strong> trong file <strong>unattend.xml</strong>, nhưng người dùng vẫn nhận được thông tin cảnh báo trong lần đăng nhập đầu tiên, hãy cài đặt bản hotfix sau trên máy tính sử dụng để làm image: <a href="http://support.microsoft.com/kb/2028749" target="_blank">http://support.microsoft.com/kb/2028749</a></p> <p> Địa chỉ homepage của IE bị reset sau khi sử dụng sysprep: khắc phục bằng cách gán thiết lập riêng của IE vào file unattend.xml trong phần <strong>x86_Microsoft-Windows-IE-InternetExplorer__neutral_31bf3856ad364e35_nonSxS.</strong></p> <p> Người sử dụng bị mất phần theme Aero sau khi dùng sysprep: sử dụng lệnh sau trong phần Command Prompt:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <em><span style="font-family: Courier New;">WinSAT prepop</span></em></p> <p> Quá trình trên sẽ tạo file WinSAT <strong>prepop .xml</strong> và lưu trữ trong thu mục <strong>%WINDIR%performancewinsatdatastore</strong>, đồng thời cho phép người sử dụng giữ nguyên các thiết lập về theme sau khi dùng sysprep.</p> <p> Chúc các bạn thành công!</p> <p> <strong><em>M.N (Theo Quantrimang)</em></strong></p> </div> <div class="section section-blog-info"> <div class="row"> <div class="col-md-6"> <div class="entry-categories">Categories: <span class="label label-primary"><a href="https://aptech.vn/category/kien-thuc-tin-hoc">Kiến thức tin học</a></span> </div> </div> <div class="col-md-6"> <div class="entry-social"> <a target="_blank" rel="tooltip" data-original-title="Share on Facebook" class="btn btn-just-icon btn-round btn-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/mot-so-dieu-can-biet-ve-qua-trinh-sysprep-tren-windows-7.html"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" width="20" height="17"><path fill="currentColor" d="M279.14 288l14.22-92.66h-88.91v-60.13c0-25.35 12.42-50.06 52.24-50.06h40.42V6.26S260.43 0 225.36 0c-73.22 0-121.08 44.38-121.08 124.72v70.62H22.89V288h81.39v224h100.17V288z"></path></svg> </a> <a target="_blank" rel="tooltip" data-original-title="Share on Twitter" class="btn btn-just-icon btn-round btn-twitter" href="http://twitter.com/share?url=https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/mot-so-dieu-can-biet-ve-qua-trinh-sysprep-tren-windows-7.html&#038;text=M%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20%C4%91i%E1%BB%81u%20c%E1%BA%A7n%20bi%E1%BA%BFt%20v%E1%BB%81%20qu%C3%A1%20tr%C3%ACnh%20Sysprep%20tr%C3%AAn%20Windows%207"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" width="20" height="17"><path fill="currentColor" d="M459.37 151.716c.325 4.548.325 9.097.325 13.645 0 138.72-105.583 298.558-298.558 298.558-59.452 0-114.68-17.219-161.137-47.106 8.447.974 16.568 1.299 25.34 1.299 49.055 0 94.213-16.568 130.274-44.832-46.132-.975-84.792-31.188-98.112-72.772 6.498.974 12.995 1.624 19.818 1.624 9.421 0 18.843-1.3 27.614-3.573-48.081-9.747-84.143-51.98-84.143-102.985v-1.299c13.969 7.797 30.214 12.67 47.431 13.319-28.264-18.843-46.781-51.005-46.781-87.391 0-19.492 5.197-37.36 14.294-52.954 51.655 63.675 129.3 105.258 216.365 109.807-1.624-7.797-2.599-15.918-2.599-24.04 0-57.828 46.782-104.934 104.934-104.934 30.213 0 57.502 12.67 76.67 33.137 23.715-4.548 46.456-13.32 66.599-25.34-7.798 24.366-24.366 44.833-46.132 57.827 21.117-2.273 41.584-8.122 60.426-16.243-14.292 20.791-32.161 39.308-52.628 54.253z"></path></svg> </a> <a rel="tooltip" data-original-title=" Share on Email" class="btn btn-just-icon btn-round" href="mailto:?subject=Một%20số%20điều%20cần%20biết%20về%20quá%20trình%20Sysprep%20trên%20Windows%207&#038;body=https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/mot-so-dieu-can-biet-ve-qua-trinh-sysprep-tren-windows-7.html"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512" width="20" height="17"><path fill="currentColor" d="M502.3 190.8c3.9-3.1 9.7-.2 9.7 4.7V400c0 26.5-21.5 48-48 48H48c-26.5 0-48-21.5-48-48V195.6c0-5 5.7-7.8 9.7-4.7 22.4 17.4 52.1 39.5 154.1 113.6 21.1 15.4 56.7 47.8 92.2 47.6 35.7.3 72-32.8 92.3-47.6 102-74.1 131.6-96.3 154-113.7zM256 320c23.2.4 56.6-29.2 73.4-41.4 132.7-96.3 142.8-104.7 173.4-128.7 5.8-4.5 9.2-11.5 9.2-18.9v-19c0-26.5-21.5-48-48-48H48C21.5 64 0 85.5 0 112v19c0 7.4 3.4 14.3 9.2 18.9 30.6 23.9 40.7 32.4 173.4 128.7 16.8 12.2 50.2 41.8 73.4 41.4z"></path></svg> </a> </div> </div> </div> <hr> </div> </div> <div class="col-md-3 blog-sidebar-wrapper col-md-offset-1"> <aside id="secondary" class="blog-sidebar" role="complementary"> <div id="text-9" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Faptech.vn%2F&amp;width=700px&amp;layout=standard&amp;action=like&amp;size=small&amp;share=true&amp;height=35&amp;appId" width="700px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p> </div> </div><div id="media_image-3" class="widget widget_media_image"><h5>Lập trình viên quốc tế ADSE</h5><a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-lap-trinh-vien-quoc-te-adse"><img width="400" height="156" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/12/adse-03-400x156.png" class="image wp-image-42530 attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/12/adse-03-400x156.png 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/12/adse-03-768x300.png 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/12/adse-03-1536x600.png 1536w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/12/adse-03.png 1920w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a></div><div id="media_image-10" class="widget widget_media_image"><h5>Quản Trị Mạng Quốc Tế</h5><a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-quan-tri-mang-quoc-te"><img width="400" height="156" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/ACNA-01-400x156.jpg" class="image wp-image-38115 attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/ACNA-01-400x156.jpg 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/ACNA-01-768x300.jpg 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/ACNA-01-1536x600.jpg 1536w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/ACNA-01.jpg 1920w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a></div><div id="media_image-6" class="widget widget_media_image"><h5>Lập trình JAVA</h5><a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-lap-trinh-java"><img width="400" height="156" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-400x156.jpg" class="image wp-image-38114 attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-400x156.jpg 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-768x300.jpg 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08-1536x600.jpg 1536w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/java-08.jpg 1920w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a></div><div id="media_image-7" class="widget widget_media_image"><h5>Lập trình PHP</h5><a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-ky-thuat-vien-quoc-te"><img width="400" height="156" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-400x156.jpg" class="image wp-image-38117 attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-400x156.jpg 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-768x300.jpg 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01-1536x600.jpg 1536w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/php-01.jpg 1920w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a></div><div id="media_image-8" class="widget widget_media_image"><h5>Lập Trình .NET</h5><a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-ngan-han-lap-trinh-net"><img width="400" height="156" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/net_net-min-400x156.jpg" class="image wp-image-38260 attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" style="max-width: 100%; height: auto;" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/net_net-min-400x156.jpg 400w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/net_net-min-768x300.jpg 768w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/net_net-min-1536x600.jpg 1536w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2020/10/net_net-min.jpg 1920w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a></div> <div id="recent-posts-4" class="widget widget_recent_entries"> <h5>Bài viết mới</h5> <ul> <li> <a href="https://aptech.vn/tin-tuc/cach-tro-thanh-nha-phat-trien-phan-mem-6-dieu-ban-can-biet.html">Cách trở thành nhà phát triển phần mềm: 6 điều bạn cần biết!</a> <span class="post-date">20/01/2021</span> </li> <li> <a href="https://aptech.vn/tin-tuc/cuoc-chien-chong-tin-gia-lua-dao-chung-ta-can-lam-gi.html">Cùng Hiếu PC trong cuộc chiến chống tin giả, lừa đảo &#8211; Chúng ta cần làm gì?</a> <span class="post-date">19/01/2021</span> </li> <li> <a href="https://aptech.vn/tin-tuc-su-kien/lam-sao-de-tro-thanh-1-lap-trinh-vien-co-gia-va-luong-cao.html">LÀM SAO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT LẬP TRÌNH VIÊN “CÓ GIÁ” VÀ LƯƠNG CAO?</a> <span class="post-date">12/01/2021</span> </li> <li> <a href="https://aptech.vn/tin-tuc-su-kien/chang-trai-viet-bo-microsoft-ve-day-lap-trinh-cho-tre-em-viet-nam.html">CHÀNG TRAI VIỆT BỎ MICROSOFT VỀ DẠY LẬP TRÌNH CHO TRẺ EM VIỆT NAM</a> <span class="post-date">12/01/2021</span> </li> <li> <a href="https://aptech.vn/tin-tuc-su-kien/10-ky-nang-nha-phat-trien-font-end-ma-thi-truong-muon-co-ngay-bay-gio.html">10 kỹ năng của nhà phát triển Front-end mà thị trường muốn có ngay bây giờ!</a> <span class="post-date">06/01/2021</span> </li> <li> <a href="https://aptech.vn/tin-tuc/danh-hieu-hoc-vien-cua-thang-12-2020.html">Khương Trung Hiếu T2011GH &#8211; Danh hiệu học viên đạt thành tích xuất sắc Tháng 12/2020</a> <span class="post-date">06/01/2021</span> </li> </ul> </div><div id="text-10" class="widget widget_text"><h5>Đăng ký nhận tư vấn</h5> <div class="textwidget"><form class='wf-form' method='post' name='34'><div class="form-group"><input name="name" id="name" type="text" value="" class="form-control required" placeholder="Họ và Tên" /></div><div class="form-group"><input name="phone" id="phone" type="text" value="" class="form-control required number" placeholder="Số Điện Thoại" /></div><div class="form-group"><input name="email" id="email" type="text" value="" class="form-control required email" placeholder="Email" /></div><div class="form-group"><input name="address" id="address" type="text" value="" class="form-control required" placeholder="Địa Chỉ" /></div><div class='form-group text-center'><input type='submit' class='wf-submit' value='&nbsp;GỬI ĐĂNG KÝ&nbsp;' class='btn btn-primary' /></div><div class='clearfix'></div></form> </div> </div> </aside><!-- .sidebar .widget-area --> </div> </div> </article> </div> </div> </div> <div class="section related-posts"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12"> <h2 class="hestia-title text-center">Related Posts</h2> <div class="row"> <div class="col-md-4"> <div class="card card-blog"> <div class="card-image"> <a href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/gd-hanoi-aptech-ai-la-co-hoi-vi-tat-ca-moi-nguoi-deu-chi-moi-bat-dau.html" title="GĐ Hanoi-Aptech: &#8220;AI là cơ hội, vì tất cả mọi người đều chỉ mới bắt đầu&#8221;"> <img width="360" height="200" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2019/10/8-10-201946-370612600-w500-8854-1570501218.jpg" class="attachment-hestia-blog size-hestia-blog wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2019/10/8-10-201946-370612600-w500-8854-1570501218.jpg 499w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2019/10/8-10-201946-370612600-w500-8854-1570501218-400x222.jpg 400w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" /> </a> </div> <div class="content"> <h6 class="category text-info"><a href="https://aptech.vn/category/kien-thuc-tin-hoc" title="View all posts in Kiến thức tin học" >Kiến thức tin học</a> </h6> <h4 class="card-title"> <a class="blog-item-title-link" href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/gd-hanoi-aptech-ai-la-co-hoi-vi-tat-ca-moi-nguoi-deu-chi-moi-bat-dau.html" title="GĐ Hanoi-Aptech: &#8220;AI là cơ hội, vì tất cả mọi người đều chỉ mới bắt đầu&#8221;" rel="bookmark"> GĐ Hanoi-Aptech: &#8220;AI là cơ hội, vì tất cả mọi người đều chỉ mới bắt đầu&#8221; </a> </h4> <p class="card-description">Góp mặt tại Vietnam Frontier Summit 2019 chiều 6/10, Nhà sáng lập FUNiX Nguyễn Thành Nam đã cùng hai khách mời là ông Trương Xuân Nam (Giảng viên Đại học Thủy Lợi, Giám đốc Hanoi-Aptech)<a class="moretag" href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/gd-hanoi-aptech-ai-la-co-hoi-vi-tat-ca-moi-nguoi-deu-chi-moi-bat-dau.html"> Read more&hellip;</a></p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="card card-blog"> <div class="card-image"> <a href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/chip-gps-moi-se-co-chinh-xac-rat-cao.html" title="Chip GPS thế hệ mới sẽ có độ chính xác rất cao"> <img width="360" height="221" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2017/09/google-maps-3d-view.jpg" class="attachment-hestia-blog size-hestia-blog wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2017/09/google-maps-3d-view.jpg 600w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2017/09/google-maps-3d-view-390x240.jpg 390w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" /> </a> </div> <div class="content"> <h6 class="category text-info"><a href="https://aptech.vn/category/kien-thuc-tin-hoc" title="View all posts in Kiến thức tin học" >Kiến thức tin học</a> </h6> <h4 class="card-title"> <a class="blog-item-title-link" href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/chip-gps-moi-se-co-chinh-xac-rat-cao.html" title="Chip GPS thế hệ mới sẽ có độ chính xác rất cao" rel="bookmark"> Chip GPS thế hệ mới sẽ có độ chính xác rất cao </a> </h4> <p class="card-description">Broadcom, một tên tuổi lớn trong ngành sản xuất chip giải mã tín hiệu GPS vừa chính thức tuyên bố chế tạo thành công chip GPS thế hệ mới có độ chính xác cực kỳ khủng<a class="moretag" href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/chip-gps-moi-se-co-chinh-xac-rat-cao.html"> Read more&hellip;</a></p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4"> <div class="card card-blog"> <div class="card-image"> <a href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/hoc-gi-de-tro-thanh-lap-trinh-vien-full-stack.html" title="Học gì để trở thành lập trình viên full-stack"> <img width="360" height="225" src="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2017/08/full-stack-developer.png" class="attachment-hestia-blog size-hestia-blog wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://aptech.vn/wp-content/uploads/2017/08/full-stack-developer.png 747w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2017/08/full-stack-developer-600x374.png 600w, https://aptech.vn/wp-content/uploads/2017/08/full-stack-developer-385x240.png 385w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" /> </a> </div> <div class="content"> <h6 class="category text-info"><a href="https://aptech.vn/category/kien-thuc-tin-hoc" title="View all posts in Kiến thức tin học" >Kiến thức tin học</a> </h6> <h4 class="card-title"> <a class="blog-item-title-link" href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/hoc-gi-de-tro-thanh-lap-trinh-vien-full-stack.html" title="Học gì để trở thành lập trình viên full-stack" rel="bookmark"> Học gì để trở thành lập trình viên full-stack </a> </h4> <p class="card-description">Lập trình viên Full Stack là gì? Lập trình viên full stack là những người có kinh nghiệm làm việc và rất thành thạo lập trình font end &#8211; back end và hiểu biết nhiều<a class="moretag" href="https://aptech.vn/kien-thuc-tin-hoc/hoc-gi-de-tro-thanh-lap-trinh-vien-full-stack.html"> Read more&hellip;</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="footer-wrapper"> <div class="ekit-template-content-markup ekit-template-content-footer ekit-template-content-theme-support"> <style>.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-6f53ec4:not(.elementor-motion-effects-element-type-background), .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-6f53ec4 > .elementor-motion-effects-container > .elementor-motion-effects-layer{background-color:#020592;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-6f53ec4{transition:background 0.3s, border 0.3s, border-radius 0.3s, box-shadow 0.3s;margin-top:070px;margin-bottom:0px;padding:40px 0px 50px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-6f53ec4 > .elementor-background-overlay{transition:background 0.3s, border-radius 0.3s, opacity 0.3s;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-8b3dbf5 > .elementor-container{max-width:1250px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-8b3dbf5{padding:20px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b > .elementor-widget-wrap > .elementor-widget:not(.elementor-widget__width-auto):not(.elementor-widget__width-initial):not(:last-child):not(.elementor-absolute){margin-bottom:0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a97e981{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a97e981 .elementor-heading-title{color:#ffffff;font-family:"Bai Jamjuree", Sans-serif;font-size:20px;font-weight:700;line-height:24px;letter-spacing:1.5px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a97e981 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 40px 30px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button .elementor-align-icon-right{margin-left:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button .elementor-align-icon-left{margin-right:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button{font-size:16px;font-weight:500;fill:#FFFFFF;color:#FFFFFF;background-color:rgba(122, 122, 122, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button:hover, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button:focus{color:var( --e-global-color-2f63c289 );background-color:rgba(2, 1, 1, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button:hover svg, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button:focus svg{fill:var( --e-global-color-2f63c289 );}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d > .elementor-widget-container{margin:20px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 17px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 .elementor-button .elementor-align-icon-right{margin-left:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 .elementor-button .elementor-align-icon-left{margin-right:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 .elementor-button{font-size:16px;font-weight:500;fill:#FFFFFF;color:#FFFFFF;background-color:rgba(122, 122, 122, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 .elementor-button:hover, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 .elementor-button:focus{color:var( --e-global-color-2f63c289 );background-color:rgba(2, 1, 1, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 .elementor-button:hover svg, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 .elementor-button:focus svg{fill:var( --e-global-color-2f63c289 );}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 > .elementor-widget-container{padding:0px 0px 17px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af .elementor-button .elementor-align-icon-right{margin-left:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af .elementor-button .elementor-align-icon-left{margin-right:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af .elementor-button{font-size:16px;font-weight:500;fill:#FFFFFF;color:#FFFFFF;background-color:rgba(122, 122, 122, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af .elementor-button:hover, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af .elementor-button:focus{color:var( --e-global-color-2f63c289 );background-color:rgba(2, 1, 1, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af .elementor-button:hover svg, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af .elementor-button:focus svg{fill:var( --e-global-color-2f63c289 );}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af > .elementor-widget-container{padding:0px 0px 17px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb .elementor-button .elementor-align-icon-right{margin-left:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb .elementor-button .elementor-align-icon-left{margin-right:6px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb .elementor-button{font-size:16px;font-weight:500;fill:#FFFFFF;color:#FFFFFF;background-color:rgba(122, 122, 122, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb .elementor-button:hover, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb .elementor-button:focus{color:var( --e-global-color-2f63c289 );background-color:rgba(2, 1, 1, 0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb .elementor-button:hover svg, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb .elementor-button:focus svg{fill:var( --e-global-color-2f63c289 );}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb > .elementor-widget-container{padding:0px 0px 17px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae > .elementor-widget-wrap > .elementor-widget:not(.elementor-widget__width-auto):not(.elementor-widget__width-initial):not(:last-child):not(.elementor-absolute){margin-bottom:0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 30px 0px 50px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-65db915{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-65db915 .elementor-heading-title{color:#ffffff;font-family:"Bai Jamjuree", Sans-serif;font-size:20px;font-weight:700;line-height:24px;letter-spacing:1.5px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-65db915 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 40px 30px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:last-child){padding-bottom:calc(17px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:first-child){margin-top:calc(17px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item{margin-right:calc(17px/2);margin-left:calc(17px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items{margin-right:calc(-17px/2);margin-left:calc(-17px/2);}body.rtl .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{left:calc(-17px/2);}body:not(.rtl) .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{right:calc(-17px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-icon i{color:#FFFFFF;font-size:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-icon svg{fill:#FFFFFF;width:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-icon{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-text{color:#ffffff;padding-left:2px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-item:hover .elementor-icon-list-text{color:#ffffff;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-item, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-item a{font-size:16px;font-weight:400;line-height:40px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 > .elementor-widget-container{padding:20px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-f2fb245 > a{color:var( --e-global-color-primary );background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-f2fb245 > a svg path{stroke:var( --e-global-color-primary );fill:var( --e-global-color-primary );}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-f2fb245 > a:hover{background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-071128d > a{color:#D2ECF7;background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-071128d > a svg path{stroke:#D2ECF7;fill:#D2ECF7;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-071128d > a:hover{background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-0cc1649 > a{color:#d14837;background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-0cc1649 > a svg path{stroke:#d14837;fill:#d14837;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .elementor-repeater-item-0cc1649 > a:hover{background-color:rgba(31,40,91,0);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a{text-align:center;text-decoration:none;border-radius:0% 0% 0% 0%;padding:0px 0px 0px 0px;width:50px;height:30px;line-height:0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li{display:inline-block;margin:0px 24px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a i{font-size:31px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a svg{max-width:31px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:030px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 30px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-d2b91c0{text-align:left;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-d2b91c0 .elementor-heading-title{color:#ffffff;font-family:"Bai Jamjuree", Sans-serif;font-size:20px;font-weight:700;line-height:24px;letter-spacing:1.5px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-d2b91c0 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 40px 30px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0ed1a83 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 20px 0px 10px;}@media(max-width:1024px){.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a97e981 .elementor-heading-title{font-size:17px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a97e981 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button{font-size:14px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d > .elementor-widget-container{margin:20px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 .elementor-button{font-size:14px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 > .elementor-widget-container{margin:17px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af .elementor-button{font-size:14px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af > .elementor-widget-container{margin:17px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb .elementor-button{font-size:14px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb > .elementor-widget-container{margin:17px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-65db915 .elementor-heading-title{font-size:17px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-65db915 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:last-child){padding-bottom:calc(15px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:first-child){margin-top:calc(15px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item{margin-right:calc(15px/2);margin-left:calc(15px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items{margin-right:calc(-15px/2);margin-left:calc(-15px/2);}body.rtl .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{left:calc(-15px/2);}body:not(.rtl) .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{right:calc(-15px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-item, .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-item a{font-size:14px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-d2b91c0 .elementor-heading-title{font-size:17px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-d2b91c0 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}}@media(min-width:768px){.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b{width:33.777%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae{width:32.113%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de{width:33.776%;}}@media(max-width:1024px) and (min-width:768px){.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b{width:34%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae{width:33%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de{width:33%;}}@media(max-width:767px){.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-4c7a5f7{width:100%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b{width:100%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e09977b > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d .elementor-button{font-size:15px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-25d385d > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 10px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 .elementor-button{font-size:15px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-55c22a7 > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 10px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af .elementor-button{font-size:15px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-e5761af > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 10px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb .elementor-button{font-size:15px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-0c9c0eb > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 10px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae{width:100%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-f1d81ae > .elementor-element-populated{margin:0px 0px 0px 20px;padding:50px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:last-child){padding-bottom:calc(1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items:not(.elementor-inline-items) .elementor-icon-list-item:not(:first-child){margin-top:calc(1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item{margin-right:calc(1px/2);margin-left:calc(1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items{margin-right:calc(-1px/2);margin-left:calc(-1px/2);}body.rtl .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{left:calc(-1px/2);}body:not(.rtl) .elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-11dc067 .elementor-icon-list-items.elementor-inline-items .elementor-icon-list-item:after{right:calc(-1px/2);}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a{padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a i{font-size:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d .ekit_social_media > li > a svg{max-width:20px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-a30e08d > .elementor-widget-container{margin:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de{width:100%;}.elementor-33851 .elementor-element.elementor-element-47300de > .elementor-element-populated{padding:30px 20px 0px 20px;}}</style> <div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="33851" class="elementor elementor-33851" data-elementor-settings="[]"> <div class="elementor-section-wrap"> <section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-6f53ec4 elementor-section-stretched elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="6f53ec4" data-element_type="section" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;stretch_section&quot;:&quot;section-stretched&quot;,&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-default"> <div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4c7a5f7" data-id="4c7a5f7" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <section class="elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-8b3dbf5 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="8b3dbf5" data-element_type="section" data-settings="{&quot;ekit_has_onepagescroll_dot&quot;:&quot;yes&quot;}"> <div class="elementor-container elementor-column-gap-wider"> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-e09977b" data-id="e09977b" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-a97e981 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a97e981" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">CHƯƠNG TRÌNH HỌC</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-25d385d elementor-widget elementor-widget-button" data-id="25d385d" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-button-wrapper"> <a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-lap-trinh-php" class="elementor-button-link elementor-button elementor-size-sm" role="button"> <span class="elementor-button-content-wrapper"> <span class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left"> <i aria-hidden="true" class="fas fa-caret-right"></i> </span> <span class="elementor-button-text">LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ</span> </span> </a> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-55c22a7 elementor-widget elementor-widget-button" data-id="55c22a7" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-button-wrapper"> <a href="https://aptech.vn/lap-trinh-vien-quoc-te-adse" class="elementor-button-link elementor-button elementor-size-sm" role="button"> <span class="elementor-button-content-wrapper"> <span class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left"> <i aria-hidden="true" class="fas fa-caret-right"></i> </span> <span class="elementor-button-text">KHÓA LẬP TRÌNH VIÊN PHP</span> </span> </a> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-e5761af elementor-widget elementor-widget-button" data-id="e5761af" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-button-wrapper"> <a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-ngan-han-lap-trinh-net" class="elementor-button-link elementor-button elementor-size-sm" role="button"> <span class="elementor-button-content-wrapper"> <span class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left"> <i aria-hidden="true" class="fas fa-caret-right"></i> </span> <span class="elementor-button-text">KHÓA LẬP TRÌNH .NET</span> </span> </a> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-0c9c0eb elementor-widget elementor-widget-button" data-id="0c9c0eb" data-element_type="widget" data-widget_type="button.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-button-wrapper"> <a href="https://aptech.vn/khoa-hoc-lap-trinh-java" class="elementor-button-link elementor-button elementor-size-sm" role="button"> <span class="elementor-button-content-wrapper"> <span class="elementor-button-icon elementor-align-icon-left"> <i aria-hidden="true" class="fas fa-caret-right"></i> </span> <span class="elementor-button-text">KHÓA LẬP TRÌNH JAVA</span> </span> </a> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-f1d81ae" data-id="f1d81ae" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-65db915 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="65db915" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">LIÊN HỆ</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-11dc067 elementor-icon-list--layout-traditional elementor-list-item-link-full_width elementor-widget elementor-widget-icon-list" data-id="11dc067" data-element_type="widget" data-widget_type="icon-list.default"> <div class="elementor-widget-container"> <ul class="elementor-icon-list-items"> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">19 Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Hà Nội</span> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">Tel: (024) 3563 7511 </span> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">Hotline: 0382020858 </span> </li> <li class="elementor-icon-list-item"> <span class="elementor-icon-list-text">Mail : aptech@indochinapro.com</span> </li> </ul> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-a30e08d elementor-widget elementor-widget-elementskit-social-media" data-id="a30e08d" data-element_type="widget" data-widget_type="elementskit-social-media.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="ekit-wid-con" > <ul class="ekit_social_media"> <li class="elementor-repeater-item-f2fb245"> <a href="https://www.facebook.com/aptech.vn/" class="facebook" > <i aria-hidden="true" class="fasicon icon-facebook"></i> </a> </li> <li class="elementor-repeater-item-071128d"> <a href="#" class="twitter" > <i aria-hidden="true" class="fasicon icon-twitter"></i> </a> </li> <li class="elementor-repeater-item-0cc1649"> <a href="#" class="plus" > <i aria-hidden="true" class="fasicon icon-google-plus"></i> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-column elementor-col-33 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-47300de" data-id="47300de" data-element_type="column"> <div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated"> <div class="elementor-element elementor-element-d2b91c0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d2b91c0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">ĐĂNG KÝ TƯ VẤN</h2> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-f6521ca elementor-widget elementor-widget-menu-anchor" data-id="f6521ca" data-element_type="widget" data-widget_type="menu-anchor.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div id="lien-he" class="elementor-menu-anchor"></div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-0ed1a83 elementor-widget elementor-widget-shortcode" data-id="0ed1a83" data-element_type="widget" data-widget_type="shortcode.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-shortcode"><form class='wf-form' method='post' name='34'><div class="form-group"><input name="name" id="name" type="text" value="" class="form-control required" placeholder="Họ và Tên" /></div><div class="form-group"><input name="phone" id="phone" type="text" value="" class="form-control required number" placeholder="Số Điện Thoại" /></div><div class="form-group"><input name="email" id="email" type="text" value="" class="form-control required email" placeholder="Email" /></div><div class="form-group"><input name="address" id="address" type="text" value="" class="form-control required" placeholder="Địa Chỉ" /></div><div class='form-group text-center'><input type='submit' class='wf-submit' value='&nbsp;GỬI ĐĂNG KÝ&nbsp;' class='btn btn-primary' /></div><div class='clearfix'></div></form> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> </section> </div> </div> </div> <div class="drag-wrapper"> <div class="thing" data-drag="data-drag" style="transform: translate(1147px, 119px);"> <div class="circle facebook-messenger-avatar"> <img src="https://aptech.vn/wp-content/plugins/facebook-messager/images/facebook-messenger.svg" class="facebook-messenger-avatar"> </div> <div class="content" style="display: none; max-height: 179px;"> <div class="inside"> <div id="fb-root"></div> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, "script", "facebook-jssdk"));</script> <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/aptech.vn" data-height="360" data-width="300" data-tabs="messages" data-small-header="true" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"></div> </div> </div> </div> <div class="magnet-zone" style="margin-left: 0px; margin-bottom: 0px;"> <div class="magnet"></div> </div> </div> <!-- Start Quick Call Buttons By LongVietWeb.com --> <div class='quick-call-button'></div> <div class='call-now-button' id='draggable'> <div> <p class='call-text'> 0382020858 </p> <a href='tel:0382020858' id='quickcallbutton' onclick="ga('send', 'event', 'Contact', 'Quick Call Button', 'Phone');"' title='Call Now' > <div class='quick-alo-ph-circle active'></div> <div class='quick-alo-ph-circle-fill active'></div> <div class='quick-alo-ph-img-circle shake'></div> </a> </div> </div> <style> @media screen and (max-width: 1960px) { .call-now-button { display: flex !important; background: #00993a; } .quick-call-button { display: block !important; } } @media screen and (min-width: px) { .call-now-button .call-text { display: none !important; } } @media screen and (max-width: 1024px) and (min-width: px) { .call-now-button .call-text { display: none !important; } } @media screen and (max-width: 680px) { .call-now-button .call-text { display: none !important; } } .call-now-button { top: 85%; } .call-now-button { left: 9%; } .call-now-button { background: #00993a; } .call-now-button div a .quick-alo-ph-img-circle, .call-now-button div a .quick-alo-phone-img-circle { background-color: #119900; } .call-now-button .call-text { color: #ffffff; } </style> <!-- /End Quick Call Buttons By LongVietWeb.com --> <button class="hestia-scroll-to-top"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512" width="12.5px" height="20px"><path d="M177 255.7l136 136c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9l-22.6 22.6c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0L160 351.9l-96.4 96.4c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0L7 425.7c-9.4-9.4-9.4-24.6 0-33.9l136-136c9.4-9.5 24.6-9.5 34-.1zm-34-192L7 199.7c-9.4 9.4-9.4 24.6 0 33.9l22.6 22.6c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l96.4-96.4 96.4 96.4c9.4 9.4 24.6 9.4 33.9 0l22.6-22.6c9.4-9.4 9.4-24.6 0-33.9l-136-136c-9.2-9.4-24.4-9.4-33.8 0z"></path></svg> </button> <link rel='stylesheet' id='lv_css-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/quick-call-button/assets/css/quick-call-button.css?ver=1.2.5' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementor-icons-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.9.1' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementor-animations-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css?ver=3.0.16' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementor-post-33435-css' href='https://aptech.vn/wp-content/uploads/elementor/css/post-33435.css?ver=1609987513' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='hestia-elementor-style-css' href='https://aptech.vn/wp-content/themes/hestia/assets/css/page-builder-style.css?ver=3.0.8' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='font-awesome-5-all-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css?ver=3.0.16' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='font-awesome-4-shim-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/v4-shims.min.css?ver=3.0.16' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='she-header-style-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/sticky-header-effects-for-elementor/assets/css/she-header-style.css?ver=1.4.3' type='text/css' media='all' /> <link rel='stylesheet' id='elementskit-css-widgetarea-control-editor-css' href='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementskit-lite/modules/controls/assets/css/widgetarea-editor.css?ver=2.1.2' type='text/css' media='all' /> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/facebook-messager/js/popup.js?ver=1.0' id='popup_script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/facebook-messager/js/jquery.event.move.js?ver=1.0' id='event_move_script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/facebook-messager/js/rebound.min.js?ver=1.0' id='rebound_script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/facebook-messager/js/messenger.js?ver=1.0' id='messenger_script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/quick-call-button/assets/js/jquery-ui.js?ver=5.6' id='jquery-ui-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/quick-call-button/assets/js/jquery.ui.touch-punch.min.js?ver=5.6' id='jquery-ui-touch-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/webform/js/bootstrap-datepicker.js?ver=1.0' id='bootstrap-datepicker-js'></script> <script type='text/javascript' id='wf_script-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wf_ajax = {"ajaxurl":"https:\/\/aptech.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/webform/js/webform.js?ver=1.0' id='wf_script-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/webform/js/jquery.validate.min.js?ver=1.0' id='wf_validate-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.6' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/themes/hestia/assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=1.0.2' id='jquery-bootstrap-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.12.1' id='jquery-ui-core-js'></script> <script type='text/javascript' id='hestia_scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var requestpost = {"ajaxurl":"https:\/\/aptech.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","disable_autoslide":"","masonry":""}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/themes/hestia/assets/js/script.min.js?ver=3.0.8' id='hestia_scripts-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementskit-lite/libs/framework/assets/js/frontend-script.js?ver=2.1.2' id='elementskit-framework-js-frontend-js'></script> <script type='text/javascript' id='elementskit-framework-js-frontend-js-after'> var elementskit = { resturl: 'https://aptech.vn/wp-json/elementskit/v1/', } </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementskit-lite/widgets/init/assets/js/widget-scripts.js?ver=2.1.2' id='ekit-widget-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.6' id='wp-embed-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/quick-call-button/assets/js/drag-quick-call-button.js?ver=5.6' id='lv_js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/js/v4-shims.min.js?ver=3.0.16' id='font-awesome-4-shim-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.0.16' id='elementor-frontend-modules-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js?ver=4.8.1' id='elementor-dialog-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.2' id='elementor-waypoints-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js?ver=5.3.6' id='swiper-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js?ver=3.0.16' id='share-link-js'></script> <script type='text/javascript' id='elementor-frontend-js-before'> var elementorFrontendConfig = {"environmentMode":{"edit":false,"wpPreview":false},"i18n":{"shareOnFacebook":"Share on Facebook","shareOnTwitter":"Share on Twitter","pinIt":"Pin it","download":"Download","downloadImage":"Download image","fullscreen":"Fullscreen","zoom":"Zoom","share":"Share","playVideo":"Play Video","previous":"Previous","next":"Next","close":"Close"},"is_rtl":false,"breakpoints":{"xs":0,"sm":480,"md":768,"lg":1025,"xl":1440,"xxl":1600},"version":"3.0.16","is_static":false,"legacyMode":{"elementWrappers":false},"urls":{"assets":"https:\/\/aptech.vn\/wp-content\/plugins\/elementor\/assets\/"},"settings":{"page":[],"editorPreferences":[]},"kit":{"global_image_lightbox":"yes","lightbox_enable_counter":"yes","lightbox_enable_fullscreen":"yes","lightbox_enable_zoom":"yes","lightbox_enable_share":"yes","lightbox_title_src":"title","lightbox_description_src":"description"},"post":{"id":3761,"title":"M%E1%BB%99t%20s%E1%BB%91%20%C4%91i%E1%BB%81u%20c%E1%BA%A7n%20bi%E1%BA%BFt%20v%E1%BB%81%20qu%C3%A1%20tr%C3%ACnh%20Sysprep%20tr%C3%AAn%20Windows%207","excerpt":"Trong b\u00e0i vi\u1ebft d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y, ch\u00fang t\u00f4i s\u1ebd gi\u1edbi thi\u1ec7u nh\u1eefng thao t\u00e1c c\u01a1 b\u1ea3n v\u1ec1 qu\u00e1 tr\u00ecnh t\u1ea1o...","featuredImage":false}}; </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.0.16' id='elementor-frontend-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementskit-lite/widgets/init/assets/js/elementor.js?ver=2.1.2' id='elementskit-elementor-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3' id='underscore-js'></script> <script type='text/javascript' id='wp-util-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var _wpUtilSettings = {"ajax":{"url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-includes/js/wp-util.min.js?ver=5.6' id='wp-util-js'></script> <script type='text/javascript' id='wpforms-elementor-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpformsElementorVars = {"captcha_provider":"recaptcha","recaptcha_type":"v2"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/js/integrations/elementor/frontend.min.js?ver=1.6.4.1' id='wpforms-elementor-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://aptech.vn/wp-content/plugins/elementskit-lite/modules/controls/assets/js/widgetarea-editor.js?ver=2.1.2' id='elementskit-js-widgetarea-control-editor-js'></script> </body> </html>