Mỗi ngày một cuốn sách lập trình (Head First C#)

Bộ sách của  O’Reilly’s giới thiệu cho các bạn các cuốn sách sẽ bao gồm :

 • Head First Java
 • Head First Object-Oriented Analysis and Des
 • Head Rush Ajax
 • Head First HTML with CSS and XHTML
 • Head First Design Patterns
 • Head First Servlets and JSP
 • Head First EJB
 • Head First PMP
 • Head First SQL
 • Head First Software Development
 • Head First JavaScript
 • Head First Ajax
 • Head First Statistics
 • Head First Physics
 • Head First Programming
 • Head First Ruby on Rails
 • Head First PHP & MySQL
 • Head First Algebra
 • Head First Data Analysis
 • Head First Excel

Trong lần này Hà Nội – Aptech thì sẽ giới thiệu các bạn cuốn sách Head First C# tái bản lần 2 nội dung bao gồm c# và .Net 4.0 với công cụ Visual Studio 2010.


Link download tại đây: Head First C#
Trong thời gian sắp tới  aptech.vn sẽ giới thiệu những cuốn sách Head First khác.