Mỗi ngày một cuốn sách lập trình (Head First SQL)

Bộ sách của  O’Reilly’s giới thiệu cho các bạn rất nhiều cuốn sách lập trình Head First khác nhau bao gồm :

 • Head First Java
 • Head First Object-Oriented Analysis and Des
 • Head Rush Ajax
 • Head First HTML with CSS and XHTML
 • Head First Design Patterns
 • Head First Servlets and JSP
 • Head First EJB
 • Head First PMP
 • Head First SQL
 • Head First Software Development
 • Head First JavaScript
 • Head First Ajax
 • Head First Statistics
 • Head First Physics
 • Head First Programming
 • Head First Ruby on Rails
 • Head First PHP & MySQL
 • Head First Algebra
 • Head First Data Analysis
 • Head First Excel

Ngoài những cuốn Head First đã được giới thiệu với các bạn ở trên để tạo ra một trang web có tính phức tạp thì trong lần tiếp theo này, Hà Nội – Aptech sẽ giới thiệu thêm với các bạn cuốn sách Head First SQL.

SQL là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ.Để tìm hiểu ngôn ngữ SQL các bạn download tại đây: Head First SQL
Trong thời gian sắp tới aptech.vn sẽ tiếp tục giới thiệu những cuốn sách Head First khác.