Mỗi ngày một cuốn sách lập trình (Head First Java)

Mỗi ngày một cuốn sách lập trình (Head First Java)

Bộ sách của  O’Reilly’s giới thiệu cho các bạn rất nhiều cuốn sách Head First khác nhau bao gồm :

 • Head First Java
 • Head First Object-Oriented Analysis and Des
 • Head Rush Ajax
 • Head First HTML with CSS and XHTML
 • Head First Design Patterns
 • Head First Servlets and JSP
 • Head First EJB
 • Head First PMP
 • Head First SQL
 • Head First Software Development
 • Head First JavaScript
 • Head First Ajax
 • Head First Statistics
 • Head First Physics
 • Head First Programming
 • Head First Ruby on Rails
 • Head First PHP & MySQL
 • Head First Algebra
 • Head First Data Analysis
 • Head First Excel

Trong lần tiếp theo này, Hà Nội – Aptech sẽ giới thiệu các bạn cuốn sách Head First Java phiên bản mới nhất dựa trên nền tảng phát triển Java 5.0

Nội dung của cuốn sách tập trung kiến thức căn bản nhất của lập trình Java giúp người đọc tiếp cận một cách dễ dàng. Những vấn đề được nói đến trong cuốn sách là phương thức, các hàm sử dụng thư viện trong Java…
Link download tại đây: Head First Java
Trong thời gian sắp tới aptech.vn sẽ tiếp tục giới thiệu những cuốn sách Head First khác.