Nếu chẳng may bạn lỡ tay xóa mất một email quan trọng trong ứng dụng Mail trên điện thoại iPhone thì cũng đừng lo lắng quá vì vẫn có thể lấy lại được.

Để lấy lại email này người dùng cần thực hiện các bước sau:

Trước hết bạn nên biết rằng, bạn có thể thiết lập tài khoản email để xóa hoặc lưu trữ email trong mục Settings. Các email bị xóa sẽ được đưa tới Trach (thùng rác), các email được lưu trữ sẽ có trong thư mục All Mail.
 

Đối với các email, tin nhắn đã xóa bạn sẽ cần tìm trong thư mục “Thùng rác”. Nếu bạn đang xem hộp thư đến (Inbox), nhấn vào nút Mailboxes ở góc trên bên trái để trở về màn hình chính của ứng dụng Mail. Tiếp theo nhấn vào tài khoản của bạn dưới tiêu đều Accounts và sau đó chọn thư mục Trach để xem tất cả các email bị xóa.

Nhấn vào tài khoản của bạn ở bên dưới Accouts để tìm Thùng rác hoặc thư mục All Mail

Bạn sẽ tìm thấy các email bị xóa trong Thùng rác và các email được lưu trong thư mục All Mail.
 

Nhấp vào email đó nếu bạn muốn khôi phục và sau đó nhấn nút biểu tượng thư mục ở bên dưới màn hình (thứ hai từ trái sang). Từ đây bạn có thể di chuyển thư này về hộp Inbox hoặc bất kỳ thư mục con nào bạn tạo ra trước đó.

Quá trình này có thể thực hiện tương tự như đối với các email lưu trữ nhưng thay vì lấy email từ trong thùng rác bạn sẽ cần truy cập tới thư mục All Mail để xác định email bị mất.

Theo Megafun.