Kiểm soát Recycle Bin hiệu quả

Khi người dùng xóa một tệp tin, hệ điều hành không thực sự xóa chúng mà chuyển vào thư mực Recycle Bin và chiếm một dung lượng tương đương với trước khi xóa. Vậy làm thế nào để kiểm soát dung lượng của Recycle Bin chiếm giữ trên bộ nhớ?

Việc lưu tạm thời những tệp tin đã xóa vào Recycle Bin là để người dùng có thể khôi phục lại chúng khi nghĩ lại. Nhưng nhiều khi không kiểm soát kỹ, Recycle Bin sẽ ngày càng phình to ra và chiếm khá nhiều dung lượng lưu trữ của ổ cứng. Còn nếu tắt Recycle Bin thì cũng thật nguy hiểm vì khi đó, mỗi khi kích vào ‘Delete’, các tệp tin sẽ bị xóa hẳn khỏi máy tính và khó có thể khôi phục lại được chúng.

Do đó, để vừa có thể lưu trữ tạm thời tệp tin đã xóa vừa kiểm soát được dung lượng lưu trữ của Recycle Bin, người dùng chỉ nên giới hạn một dung lượng lưu trữ nhất định cho Recycle Bin bằng cách:

Thay đổi thiết lập Recycle Bin: kích phải chuột vào Recycle Bin và chọn Properties. Nếu sử dụng Windows XP, người dùng sẽ tìm thấy một thanh trượt để điều chỉnh dung lượng lưu trữ cho Recycle Bin. Còn đối với Vista và Windows 7, người dùng có thể nhập con số dung lượng vào mục ‘Custom size‘.

(Theo vnmedia)