Bạn có muốn chèn các đoạn video trên Youtube vào tài liệu Word của bạn để làm phong phú thêm nội dung đang soạn thảo hay không?

Bạn có muốn chèn các đoạn video trên Youtube vào tài liệu Word của bạn để làm phong phú thêm nội dung đang soạn thảo hay không? Việc này khá đơn giản trong Word 2013, mời bạn tham khảo nội dung hướng dẫn thực hiện.

Mở tài liệu Word 2013 cần chỉnh sửa lên và chọn tab lệnh ‘INSERT’

huong-dan-chen-video-youtube-vao-word-2013-hanoi-aptech1

Nhấn chọn biểu tượng ‘Online Video’

huong-dan-chen-video-youtube-vao-word-2013-hanoi-aptech2

Cửa sổ ‘Insert video’ sẽ xuất hiện, bạn sẽ được cung cấp 3 lựa chọn chèn nội dung video trực tuyến vào văn bản

huong-dan-chen-video-youtube-vao-word-2013-hanoi-aptech3

Theo chủ đề bài viết, tôi chọn ‘Youtube’, bây giờ bạn hãy nhập từ khóa của video cần chèn vào ô trống và nhấn ENTER

huong-dan-chen-video-youtube-vao-word-2013-hanoi-aptech4

Danh sách các video theo từ khóa mà bạn nhập sẽ xuất hiện, bây giờ bạn hãy nhấn chọn vào video mà mình cần chèn và chọn ‘Insert’

huong-dan-chen-video-youtube-vao-word-2013-hanoi-aptech5

Video sẽ tự động được chèn vào văn bản Word 2013 của bạn.

huong-dan-chen-video-youtube-vao-word-2013-hanoi-aptech6

Dương Linh
( Theo genk.vn )