Hướng dẫn cài đặt Google Earth trên Ubuntu 10.10

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Google Earth trên nền tảng Ubuntu 10.10.

Với những phiên bản Ubuntu trước đó, nhà phát triển đã tích hợp sẵn gói *.deb của Google Earth của trong repository của Medibuntu, nhưng lại không có trong Ubuntu 10.10 – Maverick Meerkat. Để khắc phục điều này, chúng ta sẽ phải tự xây dựng và biên dịch gói cài đặt của Google Earth. Sử dụng Terminal (Applications > Accessories > Terminal) và gõ lệnh sau:

sudo apt-get install googleearth-package

Đây là tiện ích cần thiết để xây dựng gói Debian cài đặt dành cho Google Earth. Nếu bạn đang sử dụng hệ thống x86_64 thì cần cài đặt thêm ia32-libs như sau:

sudo apt-get install ia32-libs

Và xây dựng gói Google Earth .deb bằng câu lệnh:

sudo make-googleearth-package –force

falko@falko-GeForce-8000-series:~$ sudo make-googleearth-package –force
[…]
Package: googleearth
Version: 5.2.1.1588+0.5.7-1
Section: non-free/science
Priority: optional
Maintainer:  <
root@falko-GeForce-8000-series>
Architecture: amd64
Depends: ttf-dejavu | ttf-bitstream-vera | msttcorefonts, ia32-libs (>= 20080808), lib32gcc1 (>= 1:4.1.1),
 lib32stdc++6 (>= 4.1.1), lib32stdc++6 (>= 4.2.1), lib32z1 (>= 1:1.1.4), lib32z1 (>= 1:1.2.0),
 libc6-i386 (>= 2.0), libc6-i386 (>= 2.1.3), libc6-i386 (>= 2.3), libc6-i386 (>= 2.3.2),
 libc6-i386 (>= 2.4), nvidia-current , lib32nss-mdns
Description: Google Earth, a 3D map/planet viewer
 Package built with googleearth-package.
dpkg-deb: building package `googleearth' in `./googleearth_5.2.1.1588+0.5.7-1_amd64.deb'.
Success!
You can now install the package with e.g. sudo dpkg -i <package>.deb
falko@falko-GeForce-8000-series:~$

Nếu quá trình hoàn tất mà không gặp phải lỗi nào, bạn sẽ thấy gói googleearth trong thư mục hiện tại:

ls -l

falko@falko-GeForce-8000-series:~$ ls -l
total 62876
drwxr-xr-x 2 falko falko     4096 2010-10-22 13:47 Desktop
drwxr-xr-x 2 falko falko     4096 2010-10-22 13:47 Documents
drwxr-xr-x 2 falko falko     4096 2010-10-22 13:47 Downloads
-rw-r–r– 1 falko falko      179 2010-10-22 13:39 examples.desktop
-rw-r–r– 1 root  root  32932632 2010-11-10 15:35 googleearth_5.2.1.1588+0.5.7-1_amd64.deb
-rw-r–r– 1 root  root  31406473 2010-09-02 18:30 GoogleEarthLinux.bin
drwxr-xr-x 2 falko falko     4096 2010-10-22 13:47 Music
drwxr-xr-x 2 falko falko     4096 2010-11-10 15:26 Pictures
drwxr-xr-x 2 falko falko     4096 2010-10-22 13:47 Public
-rw-r–r– 1 falko falko      910 2010-11-10 15:36 setup.txt
drwxr-xr-x 2 falko falko     4096 2010-10-22 13:47 Templates
drwxr-xr-x 2 falko falko     4096 2010-10-22 13:47 Videos
falko@falko-GeForce-8000-series:~$

Như trong ví dụ này là gói googleearth_5.2.1.1588+0.5.7-1_amd64.deb.

Cài đặt Google Earth:

Thay vì sử dụng gói dpkg, tại đây chúng ta sẽ áp dụng gdebi để cài đặt gói phần mềm vì gdebi có khả năng kiểm soát được những thiếu sót có liên quan (tính năng này không có ở dpkg). Do vậy, chúng ta sẽ cài gdebi trước googleearth:

sudo apt-get install gdebi-core

Và cài googleearth như sau:

sudo gdebi googleearth_5.2.1.1588+0.5.7-1_amd64.deb

Quá trình này hoàn tất, bạn đã cài đặt thành công Google Earth. Hãy kiểm tra lại bằng cách khởi động chương trình (Applications > Internet > Google Earth):

Dưới đây là một số ảnh chụp màn hình của hệ thống khi Google Earth hoạt động:

Trên đây là 1 số bước cơ bản nếu bạn không thể cài được ứng dụng Google Earth trên Ubuntu 10.10  Maverick Meerkat. Chúc các bạn thành công!

(Theo Quantrimang)