Hacker mất bao lâu để phá mật khẩu?

Với những mật khẩu chứa 6 chữ cái viết thường, hacker chỉ tốn 10 phút để lần ra trong khi cần đến hơn 44.000 năm để dò được password bao gồm 9 số, biểu tượng và chữ cái viết hoa lẫn viết thường.

Tạp chí Business Week (Mỹ) thống kê thời gian cần thiết để phá một mật khẩu, giúp người sử dụng tự tính toán xem tin tặc mất bao lâu để có thể thâm nhập được vào tài khoản e-mail, dịch vụ chat của họ.

Độ dài Viết thường + Viết hoa + Số và biểu tượng
6 ký tự 10 phút 10 tiếng 18 ngày
7 ký tự 4 tiếng 23 ngày 4 năm
8 ký tự 4 ngày 3 năm 463 năm
9 ký tự 4 tháng 178 năm 44.530 năm

 
   
 

Trên 4 năm.

 
 
      
     

Danh sách mật khẩu "nổi tiếng" nhất thế giới (mà người sử dụng không nên dùng):

1. 123456 6. princess 11. monkey
2. 12345 7. rockyou 12. lovely
3. 123456789 8. 1234567 13. 654321
4. password 9. 12345678 14. Qwerty
5. iloveyou 10. abc123 15. babygirl

(Theo Vnexpress)