Các phương pháp gửi file với dung lương lớn hiện nay (khi các file này vượt quá giới hạn các file mà email cho phép đính kèm), thì việc tải lên các tập tin này tới một dịch vụ miễn phí nào đó và nhận đường link từ dịch vụ đó rồi gửi ngược lại cho người nhận, và người nhận sẽ tải xuống tập tin của bạn từ dịch vụ đó. Các dịch vụ trung gian này thường gây khó chịu cho người dùng khi họ phải chấp nhận việc sống chung với quảng cáo hoặc nếu muốn có một chất lưởng upload và download tốt hơn thì phải trả phí. Thế nhưng điều gây khó chịu nhất là các tập tin của bạn vẫn được lưu trữ trên dịch vụ của họ.

Sendoid, trước đây được biết đến với cái tên iSendr là một khái niệm mới trong việc di chuyển các tập tin. Người gửi chỉ việc chọn gửi tập tin của mình và ngay lập tức nhận được đường link để tải vể. Chỉ khi nào người nhận bắt đầu nhận tập tin thì tập tin của người gửi mới được upload lên. Người gửi file có thể lựa chọn việc cho phép tải một hoặc nhiều tập tin cùng lúc.

Việc chia sẻ file được thực hiện theo hình thức peer-to-peer giữa người gửi và người nhận. Các tập tin không lưu trữ trên máy chủ của Sendoid và một khi người gửi tắt trình duyệt, việc chia sẽ file sẽ được ngắt ngay lập tức.

Sendoid cung cấp tùy chọn bảo mật thông qua mật khẩu người dùng đặt ở điểm cuối. Một khi bắt đầu, thì việc chia sẻ file sử dụng  giao thức mã hóa AES 128-bit.

M.N (Theo Techtivi)