Google “trao” cơ hội giúp lập trình viên thảo sức sáng tạo cho Google Glass

Với việc cho phép mọi lập trình viên tiếp cận hàm giao diện lập trình Mirror API, giờ đây cộng đồng lập trình viên có thể thỏa sức sáng tạo kho ứng dụng cho Google Glass.

Google “trao” cơ hội giúp lập trình viên thảo sức sáng tạo cho Google Glass-1

Mirror API là một hàm lập trình giúp các lập trình viên viết phần mềm, tạo các ứng dụng, dịch vụ đa dạng cho kính Google Glass. Việc tiếp cận Mirror API là động thái của Google nhằm xúc tiến việc đa dạng hóa kho ứng dụng cho chiếc kính Google Glass nổi tiếng.

Đước biết, trước đây, dù muốn nhưng các lập trình viên khó có thể tiếp cận Mirror API cũng như sáng tạo ứng dụng cho kính thông minh của hãng. Điều này đã hạn chế sự hấp dẫn của kho ứng dụng, và có lẽ Google đã nhanh chóng thay đổi chiến lược như trên nhằm đẩy mạnh sự phát triển của chiếc kính đặc biệt này.

Dương Linh
Theo CNET