Giấu một đoạn trong văn bản Word

Khi cần giấu các đoạn văn bản trong tài liệu Word, nhiều người thường dùng cách đổi màu text sao cho trùng với màu nền, ví dụ vào Format > Font, chọn màu trắng trong Font Color.

Tuy nhiên cách này không hiệu quả lắm, nếu các đoạn văn bản muốn giấu khá dài thì người khác có thể dễ dàng phát hiện ra khi trên tài liệu có một khoảng trắng lớn. Có một cách khác hữu hiệu hơn, đó là dùng chức năng Hidden Text. Chức năng này cho phép bạn có thể giấu một đoạn văn bản bí mật ở bất cứ nơi đâu trên tài liệu Word, có độ dài không giới hạn và rất an toàn. Cách làm như sau:

– Đánh dấu khối chọn vùng văn bản mà bạn muốn giấu chúng đi, bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+H. Khi đó vùng văn bản này sẽ bị ẩn, đồng thời đoạn văn bản khác ở phần kế tiếp sẽ tự động tràn lên thế vào chỗ trống, do đó tài liệu của bạn sẽ liền lạc và không bị đứt đoạn.

– Để hiển thị lại đoạn văn bản đã giấu, bạn cũng đánh dấu khối chọn nó ngay tại vị trí của nó trước đây (đánh dấu khối chọn trên đoạn tài liệu vừa lấp chỗ). Sau đó dùng tổ hợp phím Ctrl+Shift+H để làm xuất hiện đoạn văn bản trở lại như ban đầu.

– Nếu muốn in các đoạn văn bản đang ẩn ra giấy cùng với các đoạn tài liệu bình thường thì bạn cần xác lập thêm chức năng in cả phần Hidden Text khi xác lập thông số cho máy in (File > Print > Options và đánh dấu chọn mục Hidden Text).