Nếu bạn đã quá chán ứng dụng email Microsoft Outlook và muốn chuyển toàn bộ mail trong đó sang Thunderbird – ứng dụng email miễn phí của Mozilla – thì việc chuyển đổi vô cùng đơn giản chỉ với vài bước hướng dẫn dưới đây.

1. Download Thunderbird và cài đặt nó.

2. Mở chương trình Thunderbird đã cài đặt trên máy, kích vào menu Tools và chọn Import…

3. Chọn Mail, sau đó kí ch Next>

4. Chọn Outlook sau đó kích Next. Chờ cho Thunderbird thực hiện quá trình import email từ Outlook vào, khi quá trình kết thúc, nhấn nút Finish.

5. Giờ bạn có thể thấy toàn bộ email Outlook đều đã được import và o Thunderbird dưới thư mục Outlook Import

6. Nếu bạn đã cấu hình tài khoản mail trên Thunderbird, việc tiếp theo chỉ cần chọn toàn bộ email trong thư mục Inbox của Outlook Import và chuyển nó vào Inbox của tài khoản email đã cấu hình.

Nếu chưa cấu hình tài khoản mail, bạn hãy thiết lập một tài khoản mới bằng cách vào Tools > Account Settings, kích vào phần Account Actions và chọn Add Mail Account…