128 Not Ok, Parity Disable

Lỗi trục trặc RAM, tốc độ RAM không tương
thích tốc độ CPU hoặc mainboard có vấn đề.

8024 Gate – A20 Error:: Lỗi bàn phím (có thể do kẹt phím) làm
cho chip điều khiển bàn phím phát tín hiệu liên tục lên đường địa chỉ 20 đến bộ vi xử lý.

– Bad Partition Table: : Lỗi do đĩa cứng được tạo và phân vùng
partition bằng lệnh fdisk không đúng.

– C: Drive Error::–  Lỗi do các thông số đĩa cứng không được khai báo
đúng trong CMOS.

–  Cmos Battery Stage Low::– Lỗi do hết pin nuôi mạch đồng hồ và
CMOS trên mainboard, cũng có thể do gắn jumper chân xóa CMOS không đúng.

–  CMOS checksum erro! Defaults loaded::– Thay Pin CMOS đi thôi

–  Cmos Checksum Failure::– Lỗi cho biết các dữ liệu của CMOS bị hỏng,
có thể do hết pin nuôi mạch đồng hồ và CMOS.

– Cmos Display Type Mismatch:-: Lỗi do khai báo không đúng card
hiển thị trong CMOS.

– Cmos Memory Size Mismatch::- Lỗi do hỏng các chip nhớ hoặc RAM cắm
không chắc.

– Disk Boot Error, Replace And Strike To Retry::–  Lỗi do máy tính không
tìm thấy đĩa có thể khởi động.

-Disk Drive 0 Seek Failure:– : Lỗi do dây cáp data của ổ đọc đĩa lỗi,
hoặc do mạch điều khiển bị lỗi.

– Disk Boot Failure:: Lỗi do đĩa khởi động bị hỏng, thay đĩa khởi động khác.

– Disk Read Failure – Strike F1 To Retry Boot::– Lỗi do đĩa hỏng,
cắm nhầm cáp, hoặc ổ đọc đĩa mềm hỏng.

 FDD Controller Failure: Lỗi do ổ đọc đĩa mềm hoặc mạch điều khiển
đĩa mềm hỏng, cũng có thể card I/O (đối với những máy từ 486 trở về trước) cắm không được chắc.
Đồng thời, nếu thấy đèn ổ đọc đĩa mềm sáng liên tục thì có thể khẳng định là do cắm ngược đầu cáp data.

–  Hard Disk Failure:: Lỗi do một trong các nguyên nhân sau: mạch điều
khiển đĩa cứng hỏng, dây nguồn nuôi không gắn vào ổ cứng, cáp data cắm lộn đầu, hoặc jumper chọn master/slave không đúng.

– Keyboard Stuck Key Failure hay Keyboard Error::
–  Lỗi do dây cắm bàn
phím hỏng, hoặc kẹt phím.

– RAM Test Address Failure::–  Lỗi do chip dùng địa chỉ hóa bộ nhớ bị
hỏng, vì các chip này được tích hợp trên mainboard, nên phải sửa hoặc thay mainboard.

– Serial Port Test Failure::
  Lỗi do cổng nối tiếp và cổng song song
không đáp ứng các phép thử POST.

Coprocessor Failure:: Lỗi do bộ đồng xử lý toán học bị trục trặc.

– Máy báo  “Thiếu file SYSTEM.DAT, SYSTEM.INI, USER.DAT hoặc WIN.INI” và sau đó là câu “Vui lòng
setup lại hệ điều hành”: Lỗi này là do file SYSTEM.DAT, SYSTEM.INI, USER.DAT hoặc WIN.INI không
còn trong thư mục WINDOWS của hệ điều hành. Cách khắc phục: khởi động lại hệ điều hành bằng
đĩa khởi động, vào thư mục WINDOWSSYSBCKUP chép file rb00x.cab mới nhất (có ngày tháng gần nhất)
ra đĩa mềm, với x nhận giá trị từ 0-5. Giải nén file này và copy những file bị thiếu vào
thư mục WINDOWS, rồi khởi động lại máy tính.