Biện pháp quản lý rủi ro với ứng dụng web

Giới thiệu
Các ứng dụng dựa trên nền tảng Web đã trở thành một xu hướng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng việc đưa những dữ liệu nhay cảm của công ty cho một doanh nghiệp khác nắm giữ sẽ là một rủi ro rất lớn, ngoài ra còn những rủi ro khác như vấn đề bảo mật, rò rỉ thông tin và các truy cập của khách hàng. Làm thế nào để có thể ứng dụng công nghệ mới này vào doanh nghiệp giúp cắt giảm tối đa chi phí mà lại có thể hạn chế tối đa rủi ro? – Tài liệu được phân phối qua website ITCenter.vn
Tags:    Phần mềm, SaaS
Định dạng: .pdf | Dung lượng: 267 KB | Loại: Tài liệu
Download tài liệu này từ ITCenter.vn