Học viên xuất sắc tháng 12/2013

Chúc mừng bạn Huỳnh Mạnh Tuân – lớp C1212L và bạn Nguyễn Quang Anh – lớp A1109L đã được bầu chọn danh hiệu học viên xuất sắc tháng 12/2013

mh-hvxs-140106