Học viên xuất sắc tháng 11/2013

Chúc mừng bạn Hà Mạnh Cường – Lớp C1204I và bạn Nguyễn Hữu Quyết – Lớp T1309H đã được bầu chọn danh hiệu học viên xuất sắc nhất tháng 11/2013

mh-hvxs-131206