Học viên tiêu biểu xuất sắc tháng 9/2006

Phạm Thu hàBạn: Phùng Anh Tấn
Lớp C0507G – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Java Simplified II Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình tham gia phong trào chung của Trung tâm và có ý thức phấn đấu trong học tập.
Đỗ Mạnh HùngBạn: Nguyễn Huy Hoàng
Lớp C0508M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Java Simplified I Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình và có ý thức phấn đấu trong học tập.