Học viên tiêu biểu xuất sắc tháng 8/2006

Phạm Thu hàBạn: Phạm Thu Hà
Lớp C0605L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 98% điểm kỳ thi C Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập
Đỗ Mạnh HùngBạn: Đỗ Mạnh Hùng
Lớp C0506M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi
Java Simplified I Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn
đấu trong học tập (đăng ký học song song nhưng kết quả vẫn rất tốt)