Học viên tiêu biểu xuất sắc tháng 12/2006

Phạm Thu hàBạn: Lê Văn Huy
Lớp C0410L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 82% điểm kỳ thi ASP.Net & Webforms Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập
– Đây là lần thứ hai trong năm, đạt danh hiệu học viên của tháng
Đỗ Mạnh HùngBạn: Nguyễn Huy Dũng
Lớp C0609M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi thi EPC Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập