Học viên tiêu biểu xuất sắc tháng 11/2006

Phạm Thu hàBạn: Phạm Thanh Tú
Lớp C0510M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi  thi  Java1 Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập
Đỗ Mạnh HùngBạn: Nguyễn Đắc Lộc
Lớp C0608M – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi  C Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập