Học viên tiêu biểu xuất sắc tháng 10/2006

Phạm Thu hàBạn: Trần Trung
Lớp C0410L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi VB.NET & Winforms Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình tham gia phong trào chung của Trung tâm và có ý thức phấn đấu trong học tập.
Đỗ Mạnh HùngBạn: Phạm Trung Dũng
Lớp T0604L – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi HTML & DW Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình và có ý thức phấn đấu trong học tập.