Học viên tiêu biểu xuất sắc tháng 03/2007

Trương Hà NamBạn: Trương Hà Nam
Lớp C0510K – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 94% điểm kỳ thi Java Simplifield II Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập
Nguyễn Đức ThuBạn: Nguyễn Đức Thu
Lớp C0603M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi thi Java Simplifield I Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập