Học viên tiêu biểu xuất sắc tháng 02/2007

Phạm Thu hàBạn: Phạm Vũ Thắng
Lớp C0508M – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi Winforms Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập
Đỗ Mạnh HùngBạn: Nguyễn Việt Đức
Lớp T0603H – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 88% điểm kỳ thi thi SQL2 Theory
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập