Trường Hanoi- Aptech chúc mừng 2 bạn Mai Đức Giang lớp A1410L & Bạn Lê Trọng Luân lớp C1301QI đã xuất sắc nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 9/2015. Xin chúc mừng các bạn!

SoM-Sep2015