Chúc mừng bạn Trần Duy Khương – Lớp T0404I & bạn Vũ Ngọc Quang – Lớp C1201QG đã nhận được danh hiệu Học viên tiêu biểu tháng 9/2014. Chúc các bạn sẽ giữ vững danh hiệu và đạt thành tích học tập tốt hơn nữa.

mh-hvtb-141006