1

Bạn: Nguyễn Văn Mận
Lớp: C0807K – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Java Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, nhiệt tình tham gia các phong trào học tập của Nhà trường

1

Bạn: Nguyễn Thanh Sơn
Lớp A0709L – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi Winform with C# Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập.

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!