Học viên tiêu biểu tháng 7/2015

Published by NguyễnTrần Mỹ Nga on

Nhà trường chúc mừng bạn Nguyễn Bảo Việt – lớp A1403M đã xuất sắc nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 7. Chúc bạn sẽ phát huy tốt hơn nữa trong thời gian tới!

hvtb-hna-150806