Chúc mừng bạn Đặng Thị Ngọc Yến – lớp A1403M đã xuất sắc nhận được danh hiệu học viên tiêu biểu tháng 8/2014 của nhà trường trao tặng.

hvtb-140909