Học viên tiêu biểu tháng 8/2013

Xin chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng C1208H và Bạn Nguyễn Thị Thu C1101L đã được bầu chọn là học viên tiêu biểu của tháng 08/2013

Student of the Month