Học viên tiêu biểu tháng 8/2009

1

Bạn: Trần Ngọc Bách
Lớp: A0902M – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi C Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đã từng 4 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi

1

Bạn: Trịnh Trung Dũng
Lớp: C0709MI – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 98% điểm kỳ thi Windows Forms with C# Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập. Tổng kết kỳ 1&kỳ 2 xếp loại Distinction

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!