Học viên tiêu biểu tháng 8

Bạn: Đặng Thị Hoàng Anh
Lớp C0703G – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi  SSDO Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập;  đã từng 2 lần đạt danh hiệu Học viên của tháng

Bạn: Nguyễn Hồng Phúc
Lớp C0709M – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 96% điểm kỳ thi Java Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập.