1

Bạn: Lã Huy Quang
Lớp: C0809G – NCT
Đạt thành tích:
– Đạt 100% điểm kỳ thi SQL Server Database Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, đã từng 4 lần đạt điểm cao nhất kỳ thi

1

Bạn: Đào Xuân Trung
Lớp: A0711L – NT
Đạt thành tích:
– Đạt 94% điểm kỳ thi Programming in C# Practical
– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn đấu trong học tập, hiện tại đăng ký học song song cả kỳ 1 và kỳ 2

Xin chúc các bạn thành công hơn nữa trong học tập và cuộc sống!