Chúc mừng bạn Phan Vũ Hoài Nam – học viên lớp A1205M đã được bầu chọn là học viên tiêu biểu tháng 6/2015.

Chúc bạn sẽ phát huy tốt hơn nữa tinh thần này trong thời gian tới!

học viên tiêu biểu hna (2)