Học viên tiêu biểu tháng 6/2013

Xin chúc mừng 2 bạn Đinh Minh Lương và Lê Huy Công được bầu là học viên tiêu biểu của tháng 6/2013.

Student of the Month