Học viên tiêu biểu tháng 6/2010


Bạn: Trần Thanh Tùng

Lớp C0801L – NCT

Đạt thành tích:

Đạt 100% điểm kỳ thi  Windows Forms with C# Practical

– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập

 

 

Bạn: Nguyễn Việt Thắng

Lớp C0912L – NT

Đạt thành tích:

– Đạt 100% điểm kỳ thi HDJ Practical

– Học viên chăm chỉ, nhiệt tình & có ý thức phấn  đấu trong học tập, đạt loại khá  sau khi kết thúc kỳ 1